Potkali se v kompostu


V kompostu žije spousta živočichů, ale který z nich je nejzajímavější? Žížala a zlatohlávek nám představí svá kouzla. S larvou zlatohlávka se děti zakuklí a promění v brouka, s žížalou se protáhnou. Část programu je věnována pozorování živých tvorů.


Rozšířená anotace


Na děti čeká řada her a poznání. V jedné z nich polezou jako žížala svým obydlím, v jiné s larvou zlatohlávka zažijí zakuklení a promění se v krásného brouka. Prostřednictvím her se také seznamují s půdou a dalšími přírodními materiály. Děti budou pracovat s lupou, obrázky a živými exempláři živočichů. Součástí programu jsou psychomotorické a pohybové činnosti a volitelná nabídka dalších aktivit. Doprovázející pedagog získá v písemné podobě další inspiraci pro práci s dětmi.


Základní údaje o programu


Čas programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–24

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
Přezůvky, svačinu, vhodné obutí a oblečení do zahrady s možností ušpinění se.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti se seznamují s životem žížaly obecné a zlatohlávka a jejich významem v přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • si prakticky vyzkouší, jakými pohyby se žížala přemisťuje a na co je citlivá
  • detailním zkoumáním zjistí, jak vypadá žížala, larva zlatohlávka i dospělec
  • pozorují půdní živočichy lupou
  • vytvoří/nakreslí pomocí hlíny žížalí chodbičky
  • za pomocí jemné motoriky umotá žížalu z papírového kapesníku a vytvaruje provázek dle předlohy


Zařazení dle RVP


Vzdělávací oblast
Dítě a jeho tělo/Dítě a jeho psychika/Dítě a svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní