Po stopách šelmy


Vydejte se s námi do světa šelem! Je libo podrbat jezevce za uchem? Vyzkoušet, jak ostré mají šelmy špičáky? Nebo byste se chtěli podívat, jací živočichové se pod rouškou tmy toulají našimi lesy? Podíváme se, co umí fotopast, a společně ji nainstalujeme. V roli detektivů vyřešíme případ ztracené slepice a vyzkoušíme si, jak se žije našim rysům.


Rozšířená anotace


Výprava do světa šelem, během které se žáci seznamují nejenom s našimi nejběžnějšími šelmami. Důraz je kladen mimo jiné na aktuální problematiku návratu velkých šelem do ČR a jejich roli při udržování přírodní rovnováhy. Žáci si prohlédnou fotopast, společně s lektorem ji nainstalují a podívají se, co umí zachytit. Seznámí se s dalšími možnostmi stopování šelem. Prozkoumají exponáty – lebky šelem, kožešiny a pobytová znamení – stopy a trus. Během pohybové hry posbírají informace o šelmách, na základě kterých vyvodí řešení záhady ztracené slepice.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
5.–8. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program žáky vede k pochopení důležitosti šelem v udržování přírodní rovnováhy a jejich roli zdravotní policie. Program upozorňuje žáky na problémy spojené s nepromyšlenou introdukcí nepůvodních druhů živočichů.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše vybrané druhy šelem
 • vysvětlí význam šelem ve vztahu k přírodní rovnováze a ozdravení populace kořisti
 • seznámí se s fotopastí a s dalšími možnostmi stopování šelem a vyzkouší si instalaci fotopasti
 • prozkoumá exponáty – lebky, kožešiny, trus aj. některých živočichů
 • vyvodí řešení zadaného detektivního případu analýzou získaných informací a jejich seřazením do logické posloupnosti


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Základní podmínky života
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní