DR. ZDĚDIL A PAN ZDRAŽIL


Otestujte svou finanční gramotnost v simulační hře. Ani nenadějete a budete dospělí. Místo kapesného skutečný plat, první kreditka, výhodná půjčka s 5% úrokem a v létě zasloužená dovolená na splátky. Splníte si v simulační hře své sny nebo spadnete do dluhové pasti?


Rozšířená anotace


Na pozadí celého programu je téma finanční gramotnosti. Cílem žáků je v simulační hře prožít několik měsíců spokojeného života, a přitom finančně „nenabourat“. Používají přitom podpůrný softwarový program s rodinným rozpočtem, který většinu finančních operací spočítá, žáci ale mohou rozpočet ve všech položkách měnit. Zároveň by měli myslet na rodinná přání, vzdělání, vztahy…

Šetrný přístup k životnímu prostředí hrou prostupuje skrze konkrétní nabídky. Mají možnost ovlivnit vlastní ekostopu, podívat se dál do budoucna a zamyslet se, jaký svět po nich zůstane. Nabídka je široká, od investic do zateplení za stovky tisíc až po ekoelektřinu za pár set korun.

Jádrem programu jsou průběžné i závěrečné shrnutí a reflexe, kdy žáci vědomě procházejí průběh hry. Zamýšlejí se nad tím, co se dělo a co si z toho vezmou do vlastního života. Zjišťují, že rozpočet a aktivní přístup k životu můžou být věcmi, které jim pomohou prožít spokojený a úspěšný život.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov. Program probíhá v interiéru.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Rozlišuje výhody a nevýhody konvenčních a ekologicky šetrných technologií. Hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí. Plánuje a realizuje konkrétní akce s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • na základě různých zdrojů identifikují jednotlivá řešení problému a hodnoty, ze kterých tato řešení vychází, každé řešení vyhodnotí z hlediska jeho ekologických a sociálních dopadů,
  • zhodnotí, zda byl jejich přístup úspěšný a efektivní v oblasti spokojenosti života, úspor financí a ochrany životního prostředí.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (v oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí)
  • Osobnostní a sociální výchova (umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací, např. konfliktů)
  • Výchova demokratického občana (vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu)


Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace (2. stupeň a SŠ), Člověk a příroda (2. stupeň ZŠ a SŠ), Člověk a společnost (2. stupeň a SŠ).

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence občanské