PTAČÍ PŘÍBĚHY


Jak se ptačí svět přizpůsobuje lidskému vlivu? Proč je dobré dozvědět se o životě opeřenců v naší blízkosti? Žáci si v programu vyzkouší pestrou škálu aktivit a her, které jim představí naše nejznámější druhy ptáků, seznámí je s přirozeným prostředím, ve kterém žijí, a přiblíží historii soužití ptáků a člověka.


Rozšířená anotace


Lidé a ptáci sdílejí jeden svět, stejný životní prostor. Tak jako jiní živočichové, jsou i ptáci propojeni s prostředím, kde žijí. Pokud lidé změní prostředí, mnozí ptáci se dokážou přizpůsobit. Změny, resp. poškození životního prostředí může ale mít na ptáky negativní dopad.
Výukový program seznámí žáky s běžnými druhy ptáků, kteří žijí v přírodě nebo v blízkosti lidských obydlí. Zjistí, co ptáky historicky vedlo k rozhodnutí žít v lidské blízkosti. Prakticky prozkoumají dům a zahradu Rozmarýnku a pokusí se odhalit různé nástrahy, které ptáky v soužití s lidmi čekají. Žáci pochopí, jak je možné tato nebezpečná místa řešit či zabezpečit. Vyzkouší si, jak na populace ptáků může působit úbytek biodiverzity nebo používání chemikálií v zemědělství. Část programu probíhá ve venkovním prostředí.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–45

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov. Program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Ptáci jsou pestrou skupinou živočichů. Každý druh má své jedinečné potřeby a vyskytuje se v různém původním, nebo synantropním prostředí. Žáci by měli po programu porozumět rozdílnosti potřeb a chování jednotlivých druhů.

Výstupy
Žák/dítě:
  • dokáže popsat základní životní strategie ptáků (potrava, hledání vhodného místa pro hnízdo, bezpečí…),
  • zhodnotí konkrétní území (areál pracoviště Rozmarýnek a jeho nejbližší okolí), zda je dobrým životním prostředím pro konkrétní ptačí druhy,
  • pozoruje volně žijící ptáky,
  • zažije osobní kontakt s ptáky chovanými na Rozmarýnku.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní