Za dveřmi roste poklad


Bylinkoví skřítci nás provedou svým královstvím a naučí nás, co lze z místních rostlin vlastnoručně vykouzlit za poklady. Vyrobíme si bezové korálky, šetrně zabalíme bylinkovou sůl a namícháme léčivý čaj.


Rozšířená anotace


Výukový program začíná motivačním příběhem, ve kterém děti společně s chlapcem Toníkem překročí bludný kořen a dostanou se do Bylinkového království. Zde se setkají s bylinkovými skřítky, kteří jim pomohou nalézt lék pro unavenou maminku. V rámci programu se děti seznámí se čtyřmi léčivými rostlinami: černým bezem, meduňkou, mateřídouškou a dobromyslí, naučí se je poznat a využít.
Děti si z programu odnesou vlastnoručně vyrobené bezové korálky, bylinkovou sůl i vlastní bylinkovou čajovou směs.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipová 20, Brno-Pisárky

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačina


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci vlastnoručně vyrobí k přírodě šetrné užitečné výrobky, které mohou sloužit i jako dárky, využijí rostliny z přírody a zahrady, poznají několik místních léčivých rostlin a jejich využití.

Výstupy
Žák/dítě:
  Žák/dítě:
 • rozpozná 4 léčivé rostliny a pojmenuje je
 • vyrobí bezové korálky
 • namíchá si směs bylin pro přípravu čaje
 • připraví si bylinkovou sůl do jídla
 • namíchá bylinkovou sůl na unavené nohy
 • vybere byliny s vhodnými léčivými účinky (nespavost, bolest hlavy)


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova / Základní podmínky života (lokální přírodní zdroje a jejich využívání), Vztah člověka k prostředí (životní styl, prostředí a zdraví)


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesah do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní