JARNÍ PROBOUZENÍ


Příběh o třešňovém skřítkovi a jarních květinách zavede žáky do probouzející se přírody. Poznáme, k čemu je rostlině cibulka, stavbu květu, co je opylení a jak důležité jsou včely. Vyrobíme si atlas jarních rostlin a včelku z vosku.


Rozšířená anotace


Program začíná pohádkou o probouzejících se květinách, včelách a třešňovém skřítkovi, která dětem evokuje poznatky o jarní přírodě. Dvě části programu pak přibližují život
nejvýznamnějších opylovatelů – včel a rozmanitost jarních květin. Žáci poznají prostřednictvím
simulačních her, jak probíhá opylení v květu a sběr pylu a nektaru včelami. Jsou využívány nápadité pomůcky, např. model květu a včely. Děti si vyrobí včelku z vosku. Na zahradě žáci rozpoznávají pomocí svého vlastnoručně vyrobeného atlasu jarní květiny, seznámí se s jarním aspektem lesa a hrají si na přenos živin v přírodě, zamýšlí se nad významem rostlinných orgánů, zejména kořene a cibulky.
Část programu probíhá v přírodní zahradě.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program seznamuje žáky s ději v období jara, vede je k zamyšlení nad významem včel pro opylení rostlin a zároveň nad významem jarních rostlin jako jejich zdroj potravy.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vlastními slovy princip opylení květu a demonstruje jej na modelu květu
  • vysvětlí význam opylení květů
  • vyrobí včelku z přírodního materiálu
  • seznámí se s jarním aspektem
  • dotvoří malý atlas jarních květin
  • popíše význam živin a zásobních orgánů pro rostlinu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Základní podmínky života


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní