ŠPETKA DOMÁCÍ EKOLOGIE


Umíme doma hospodařit s vodou a energií? Jaká opatření v domácnosti mohou šetřit životní prostředí i naši peněženku? Žáci, jako členové rodin, rozhodují o použití různých opatření a sledují, jak změna chování může přispět ke společnému smysluplnému udržitelnému životu nás všech.


Rozšířená anotace


Řada českých domácností zbytečně produkuje nadměrné množství odpadů, jejichž výroba je energeticky náročná. Neuváženě také plýtvají vodou i energií, navyšují tak své náklady na bydlení a zatěžují životní prostředí. Přitom existují jednoduchá opatření, která i přes nízké nebo nulové vstupní náklady přinesou výrazný efekt.
Žáci v tomto programu vytvoří rodiny, které budou zkoumat vliv své činnosti na životní prostředí. Během programu se dozvědí, že je stav životního prostředí v jejich okolí nepříznivý a pokusí se zjistit co nejvíce informací, jak mohou prvotní nepříznivou situaci změnit a společnými silami v rodinách i v celém domě nastavit takové změny, aby celkový stav jejich životního prostředí zlepšili.
Ve společné hře nastavují úroveň vybavení domácností a upravují je podle informací, které se dozvídají v následujících blocích. V části Pokusy zkoumají, jak se dá ušetřit energie při umývání rukou a vaření vody, v části Nakupování řeší šetrné nakupování.
Na závěr se pak každý z žáků sám za sebe zamyslí a zformuluje si, co by chtěl a mohl ve svém jednání změnit on sám.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno Jundrov

Požadavky na účastníky
svačina, pití, vhodné oblečení, přezůvky


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program žáky seznámí s některými opatřeními, které snižují negativní dopad na životní prostředí, s možnostmi úspor energie, vody a předcházení vzniku nadbytečných odpadů v domácnosti, vede je k uvědomění možných dopadů chování na životní prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • zformuluje jednu věc, kterou se rozhodl změnit ve svém dosavadním jednání
  • zvažuje konkrétní možnosti úspory energie, vody a předcházení vzniku odpadu v domácnosti
  • prakticky ověří některé metody úspor vody a energií v domácnosti, praktickým pokusem zjistí (změří) a následně vyvodí, kolik lidé vyplýtvávají vody, energie, kolik by příp. ušetřili


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí, usiluje o šetrné a ohleduplné spotřebitelství)


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanské