ŽIVLY NAŽIVO


Soubory ke stažení: PDF


Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se budou během týdne zabývat jednotlivými živly – jejich úkolem bude získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S vodou, vzduchem, zemí i ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si. Během týdne vás kromě badatelské výuky a pokusů čeká bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích, řemeslné a rukodělné činnosti jako pečení chleba a výroba svíček, nečekané zážitky, například pohyb v terénu na sněžnicích či večerní venkovní program, nevšední výukové pomůcky jako fotopasti, mikroskopy a binokulární lupy, témata jako využití bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další.


Rozšířená anotace


Pobyt je určen pro zimní období, většina programů probíhá vevnitř v teple. Hlavní náplní je badatelská výuka aplikovaná především na pokusy se čtyřmi živly – oheň, voda, vzduch a země.
Pobytový týden Živly na živo seznamuje žáky se širším významem jednotlivých živlů. Žáky vtáhne do děje Chaos, který sebral Živlům sílu a úkolem žáků bude Živlům sílu vrátit. Každý den bude věnován jinému živlu. Žáci budou během každého dne získávat indicie, které jim pomohou určit heslo pro daný den, které pomůže k navrácení síly Živlům. Během každého dne se budeme věnovat pokusům pojících se k danému živlu a vyzkoušíme si tradiční řemesla, jako je například pečení chleba, tvorba svíček, výroba jednoduchých krmítek pro ptáky, stavba letadýlek nebo příprava bylinkových čajů. Během týdne prozkoumáme okolí Krásenska, kde se seznámíme s živly na živo. Na žáky mimo jiné čeká pozorování půdních živočichů, fotopasti, stopování, tvorba bylinných čajů, výroba letadýlek, výroba svíček, hry a další činnosti.
Celý týdenní pobyt je mezipředmětově orientovaný (přírodopis, fyzika, dějepis, výtvarná výchova, praktické činnosti).


Základní údaje o programu


Délka programu
28–32 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
Krásensko, budova pracoviště Rychta

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu


Výstupy
Žák/dítě:


Zařazení dle RVP


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast


Rozvíjené klíčové kompetence