PŘÍRODA NAOSTRO


Soubory ke stažení: PDF


Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybrané lokalitě a badatelská výuka. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět. Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká terénní exkurze do vybrané lokality Moravského krasu (je možná i v cyklovariantě), motivační průběžná hra na téma evoluce, entomologické a hydrobiologické odlovy, ornitologická pozorování, hodnocení kvality přírodního prostředí, témata jako invazní druhy organismů, evoluce, znečištění vod a další dle vaší volby.


Rozšířená anotace


Pobytový týden Příroda naostro je zaměřen především na praktickou biologii a ekologii. Pojďme si otestovat, jaké je to být botanikem, zoologem či ekotoxikologem. Během programu si žáci vyzkouší terénní výzkum z mnoha přírodovědně zaměřených oborů: botanické mapování, ornitologická pozorování, odlov bezobratlých živočichů ve vodě i na souši, provedou rozbory vody kolorimetrickou metodou i pomocí speciálních sond například pro měření kyslíku. Žáci nasbíraná terénní data dále zpracovávají, snaží se jim porozumět, analyzují a interpretují je. Vrcholem celého týden je badatelský den, v rámci kterého si žáci sestavují vlastní výzkumnou otázku a metodický posup bádání, vlastní výzkum také provedou a zpracují do podoby prezentace, kterou předvedou ostatním.
Součástí pobytového týdne je pěší či cyklistická exkurze na zajímavé lokality Moravského krasu a Drahanské vrchoviny (okolí Rudice, Holštejna, Ostrova u Macochy aj. dle vaší volby).
Pobyt je z velké části venkovní a vázaný na vegetační sezónu, proto se program vyučuje pouze v sezóně od března do listopadu.


Základní údaje o programu


Délka programu
30–33 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
Krásensko, budova pracoviště Rychta

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu


Výstupy
Žák/dítě:


Zařazení dle RVP


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast


Rozvíjené klíčové kompetence