JAK PŘEŽÍT DOBU LEDOVOU?!


Soubory ke stažení: PDF


Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, doby lovců sobů a koní. Vyzkoušíme si pohyb v terénu i náročnějších podmínkách, otestujeme náročnost zvládnutí pravěkých technik či naši závislost na přírodě. Vypátráme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce. Během týdne vás kromě projektové výuky čeká archeologická výprava do dob minulých, střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné, glaciální expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu, zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin na zimní období, lovecká výprava s rozděláváním ohně.


Rozšířená anotace


Pobytový týden je zaměřen především na mezipředmětovou, terénní a projektovou výuku. V programu se prolínají témata především z biologie, dějepisu a zeměpisu. Program je koncipován do chladného období roku, přesto je však terénní. Žáci zkoumají zimní přírodu a její adaptace na chladné a mrazivé počasí. Na příkladu zimního období v přírodě si přibližují život lidí i přírodní procesy v době ledové. Během výukových programů a projektů vypátráme adaptace rostlin a živočichů pro přečkání zimního období, prozkoumáme život v zimní krajině. Žáci se naučí pracovat s určovacími klíči, fotopastmi, naučí se základy stopování živočichů a určování dřevin v zimním stavu. Na závěr žáci zpracují projekt o zimní přírodě kolem vesnice. Během zážitkové části programu se žáci stanou kmeny z doby lovců sobů a koní, vrátí se do doby ledové a budou se snažit, aby jejich kmen přežil toto období. Pomoci praktických ukázek si přiblížíme život lidí z doby ledové – vyzkoušíme si střelbu z luků, tvorbu kamenných nástrojů, výrobu keramických amuletů, rozdělávání ohně a mnoho jiných dovedností. Do programu je zařazena exkurze do Rudice na lokality, kde se v době magdalienu pohybovali právě lidé z kultury lovců sobů a koní.
Pobyt je vyučován od listopadu do března, přesto je však koncipován tak aby žáci trávili větší část programu venku.


Základní údaje o programu


Délka programu
28–33 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–7. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–35

Místo začátku a konce programu – popis místa
Krásensko, budova pracoviště Rychta

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu


Výstupy
Žák/dítě:


Zařazení dle RVP


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast


Rozvíjené klíčové kompetence