KDO NESPÍ, NEZASPÍ


Soubory ke stažení: PDF


Jaká jsou tajemství zimního lesa? Která zvířata můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz? Žáci během programu objevují, jaké děje probíhají v přírodě v zimě, a učí se správným zásadám pobytu člověka v zimní přírodě. Čeká je výlet spojený se stopováním zvířat, práce se dřevem, příprava ohně a vaření na ohni. Součástí programu je také večerní dobrodružné putování lesem a objevování tajů noční přírody.


Rozšířená anotace


Žáci během programu objevují, jaké děje probíhají v přírodě v zimě, a učí se správným zásadám pobytu člověka v zimní přírodě. Čeká je výlet spojený se stopováním zvířat, práce se dřevem, příprava ohně a vaření na ohni. Součástí programu je také večerní dobrodružné putování lesem a objevování tajů noční přírody.


Základní údaje o programu


Délka programu
24–27 vyučovacích hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
1.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–32

Místo začátku a konce programu – popis místa
Jezírko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program navozuje kladný vztah člověka k lesnímu prostředí. Žáci získají přehled o tom, co dělají organismy včetně člověka v zimě, a jak se zimě přizpůsobují. Vytvoří si kladný vztah k rostlinám, živočichům i neživé přírodě.

Výstupy
Žák/dítě:
 • rozliší zvířata podle způsobu přežití zimy,
 • vysvětlí příčiny pravého a nepravého zimního spánku,
 • bezpečně zachází s pilou,
 • na ohni si připraví jablka v karamelu,
 • orientuje se v terénu,
 • osvojí si techniku suchého filcování,
 • vyrobí si dřevěný výrobek.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/Ekosystémy


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní