podzim v přírodní zahradě

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Přírodní zahrádka je zdrojem potravy nejenom pro nás, ale i pro různé živočichy. Zkusíme si vyrobit dobroty z jablíček – od moštu přes pečená jablka na ohni, zahrajeme si na ruměnice, sýkorku a veverku a využijeme při tom výukové prvky v zahradě. Inovace programu byla podpořena ESF a státním rozpočtem ČR.


Rozšířená anotace


Na základě pohádky o veverce, ploštici, žížale a sýkorce řeší žáci problém útočiště a zdrojů potravy pro volně žijící živočichy v zahradě. Pomocí praktických činností (sání z lipových oříšků, překážková dráha, „zobání“ semínek pinzetou, …) přijdou na to, jakou potravu živočichové potřebují a že ji mohou na zahradě nalézt. Také se seznámí s možnostmi zpracování vlastního zdravého ovoce na chutné produkty. Vyrobí si mošt z jablek a hroznů a na ohni opečou jablka. Vyzkouší si, že i padaná jablka lze dále využít.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a převážně v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, oděv a obuv do terénu (včetně doprovodu), v případě nepřízně počasí pláštěnka


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
V rámci EVP žáci hledají možnosti přírodní zahrady jako zdroje obživy pro člověka i volně žijící živočichy. Utrhnou si a vlastnoručně zpracují na zahradě bez chemie pěstované ovoce. Využijí i padaná a červivá jablka.

Výstupy
Žák/dítě:
 • natrhají a nasbírají ovoce a vyrobí z něj mošt
 • uloží rostlinné zbytky z výroby na kompost
 • vysvětlí, proč ruměnici můžeme často nalézt u paty lípy
 • popíší, kam veverka ukrývá zásoby na zimu
 • jmenují alespoň jeden druh semen, kterými se sýkorka může živit v zimě
 • popíší, jak lze využít různá jablka (zdravá, červivá, natlučená, nahnilá)


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesah do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**