Bádání za humny

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Jak daleko doskočí kobylka? Je na louce více druhů rostlin nebo živočichů? Jaké druhy bezobratlých pomáhají rozkladu organických zbytků v lese? Z žáků se stanou vědci, kteří si sami vymyslí téma i postup vlastního bádání. Co objeví právě vaši žáci?


Rozšířená anotace


Badatelský den, během kterého se žáci seznámí s metodami přírodovědného průzkumu. Budou moci dělat vlastní přírodovědný výzkum u nedalekého rybníka, na louce nebo v lesíku. Během programu si žáci projdou jednotlivými fázemi výzkumu, naučí se položit si výzkumnou otázku, vytvoří na ni hypotézu a postup, který si pak ověří v praxi. Zapůjčíme jim pomůcky, které budou potřebovat. Na závěr zpracují poster, který před ostatními spolužáky odprezentují.


Základní údaje o programu


Délka programu
5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
20–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Vnitřní a venkovní část programu; vnitřní v budově pracoviště Rychta, venkovní u rybníčku za okrajem Krásenska

Požadavky na účastníky
přezůvky do budovy, psací potřeby, oblečení a obuv do terénu, pláštěnka, pití a svačina


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program je zaměřen na kontakt žáků s přírodou, vede k zamyšlení nad otázkami, které se týkají biologie a ekologie. Žáci rozšiřují své biologické a ekologické znalosti. Učí žáky samostatně přemýšlet o přírodě a aktivně získávat odpovědi.

Výstupy
Žák/dítě:
 • formuluje výzkumnou otázku, hypotézu a navrhne metody pro získání dat potřebných k jejímu zodpovězení
 • používá složitější pomůcky, přístroje a pokusy ke zkoumání přírodních dějů a zjišťování stavu životního prostředí
 • shromažďuje a porovnává informace z vlastního pozorování a z různých informačních zdrojů, rozhovorů či dotazníků; shromážděná data vyhodnotí
 • prezentuje vyhodnocené informace pomocí tabulek, grafů a schémat, data interpretuje (tj. vysvětluje, proč je výsledek takový, jaký je)
 • závěry svých výzkumů prezentuje ostatním žákům či skupině


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova:
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a příroda; Přírodopis, Chemie SŠ: Člověk a příroda; Biologie, Chemie

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.