KAM SE PLAZÍ PLAZI

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Které živočišné druhy patří mezi plazy? A proč v přírodě žádné nemůžeme potkat v zimě? Program o různých druzích našich i cizokrajných plazů se zaměřuje na ohleduplnost lidí k jejich životnímu prostředí a respektování jejich životních potřeb. Právě udržení biologické rozmanitosti vede k zachování funkčního ekosystému.


Rozšířená anotace


Program Kam se plazí plazi se zaměřuje na ohleduplnost lidí k jejich životnímu prostředí a respektování jejich životních potřeb. Právě udržení biologické rozmanitosti vede k zachování funkčního ekosystému.
Žáci se seznámí s příklady plazích druhů z české přírody i z exotických krajů, na dotek pak s těmi chovanými v teráriích na Rozmarýnku. Formou hravých aktivit se dozví, proč např. chameleoni a želvy v přírodě rychle mizí a jak lze vytvořit příznivé prostředí pro život českých plazů v našich zahradách.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–26

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka - pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno – Jundrov, program probíhá v interiéru a v přírodní zahradě Rozmarýnku.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáka k porozumění životních potřeb plazů a pochopení následků necitlivých zásahů člověka do jejich životního prostředí a k volbě ohleduplného přístupu k životnímu prostředí plazů.

Výstupy
Žák/dítě:
 • pojmenuje, co potřebují plazi k životu (teplo, potravu, prostředí)
 • vyjmenuje alespoň dva plazy (z chovu Rozmarýnku)
 • popíše zvláštnosti jednoho z plazů
 • zažije přímý kontakt s plazy, zkusí pohladit korálovku, želvu apod.
 • ověří důsledky zásahu člověka do života plazů v simulovaných aktivitách (úbytek stromů, rybářské sítě)
 • popíše, čím přispívají želvy k udržování života korálových útesů (porozumění důležitosti ochrany plazů pro zachování ekosystému)
 • vyrobí želvu filcováním.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova (uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě, rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušování, hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí)


Vzdělávací oblast
Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.