JAK ROSTE CHLÉB

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. V pohádce se zamyslíme nad významem půdy pro obživu člověka. Vyzkoušíme si mlácení obilí cepem v zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chlebánků.


Rozšířená anotace


Program ukazuje cestu od obilí, rostoucího na poli, až ke chlebu na našem stole. Děti mohou na vlastní kůži prožít tradiční ruční zpracování obilí – vymlácení, mletí, zadělání těsta a tvarování chlebánků. Do tématu jsou uvedeny pohádkou O kuchaři, který urazil pole, která zdůrazňuje význam půdy pro člověka. Součástí programu je také seznámení se čtyřmi základními druhy obilí, které na našem území pěstujeme.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, pití


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti vlastním prožitkem poznávají cestu od pěstování obilí až k upečení chleba a jak zásadní roli v ní sehrává půda (pole). Cílem programu je také vzbudit pozitivní vztah a úctu k půdě, lidské práci a k potravinové soběstačnosti.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíší souvislost mezi potravinami a půdou
 • pozorují rozdíly mezi 4 druhy obilných zrn (pšenice, žito, ječmen, oves)
 • pochopí a s využitím obrázků správně sestaví postup od obilí k chlebu
 • vlastními slovy popíší princip mlácení cepem
 • vymlátí hromádku obilí
 • namelou v ručním mlýnku mouku
 • pochopí a pomocí obrázků popíší postup výroby těsta a pečení
 • vytvoří těsto a zhotoví bochánek či preclík


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka a prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět (Přesahy do předmětů: prvouka, přírodověda, pracovní činnosti)

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.