ČAROVNÉ BÝLÍ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Abychom si mohli udělat léčivou mast, musíme znát bylinky a jejich účinky. Za použití všech smyslů prozkoumáme šalvěj, heřmánek, mátu, meduňku či mateřídoušku. V zahradě na bylinkové spirále se v teplých měsících seznámíme s bylinkami i „naživo“, vyrobíme si receptář našich poznatků a vlastnoručně si umícháme mast.


Rozšířená anotace


Naučme se rozumět kouzlům bylin a s jejich pomocí vyzrát na některé neduhy těla!
Abychom se však stali přírodními apatykáři, musíme nejdříve dobře znát vlastnosti rostlin. Poté se už můžeme směle pustit do přípravy čajů či míchání mastí... Část programu probíhá v zahradě.

V dávných dobách patřila znalost rostlin k nejdůležitějším předpokladům lidového léčitelství. Dnes se k léčivé síle rostlin opět navracíme, a to ve snaze omezit nežádoucí účinky uměle vytvořených léků na naše tělo. V programu Čarovné býlí čeká žáky odhalování tajemství vybraných léčivých bylin. S využitím všech svých smyslů se žáci seznámí například se šalvějí, heřmánkem, mátou, meduňkou či mateřídouškou. Část programu proběhne v přírodní zahradě Rozmarýnku, kde budeme, s výjimkou zimních měsíců, hledat zde rostoucí bylinky. Každý žák si také vyrobí deníček pro zaznamenání důležitých poznatků a domů si odnese vlastnoručně umíchanou měsíčkovou mast.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno Jundrov. Část programu probíhá v zahradě za každého počasí.

Požadavky na účastníky
svačina, vhodné oblečení dovnitř i na ven, přezůvky, v případě deště pláštěnka/deštník


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomují vliv lidského chovaní na vlastní zdraví a seznámí se s preventivním účinkem bylin i jejich významem při aktivním boji s nemocí.

Výstupy
Žák/dítě:
 • prakticky se zapojí do procesu výroby bylinkové masti
 • určí léčivou bylinu pro vybraný neduh
 • vlastnoručně si vyrobí receptář
 • některým svým smyslem (čich, chuť, zrak) rozezná alespoň 3 léčivky (mateřídouška, šalvěj meduňka, heřmánek, máta…)
 • na základě příběhu odvodí principy sběru bylin
 • přiřadí léčivý účinek k vybraným rostlinám


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**