SPOLEČENSTVO PRŮSVITNÝCH KŘÍDEL

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Vypravte se s námi do světa včel a mravenců! Proniknete do tajemství jejich dokonalé organizace a dělby práce, ochutnáte včelí produkty a prolezete si model mraveniště. V sezóně vás čeká pozorování života včel v proskleném úle.


Rozšířená anotace


Žáci se formou didaktických her, vlastního pozorování a skupinové práce seznámí s životem a organizací společenstev včel a mravenců a jejich významem pro ekosystém, dozvědí se o chovu včel, vyzkouší si práci se včelařskými pomůckami. V sezóně je kromě ukázky včelího úlu zařazeno pozorování mravenišť v terénu. Program je zpestřen filmovou ukázkou ze života blanokřídlého hmyzu.
Výuka probíhá z části v terénu, a to za každého počasí.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k uvědomění si nezastupitelného ekologického významu včel a mravenců a nutnosti jejich ochrany.

Výstupy
Žák/dítě:
  • objasní ekologické vztahy a význam včel a mravenců v ekosystému a pro člověka,
  • rozliší vybrané druhy blanokřídlého hmyzu podle poznávacích znaků,
  • popíše způsob života společenstev včel, vos a mravenců.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.