NECH BROUKA ŽÍT

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Vydejte se s námi do světa brouků a pavouků! Překonejte strach a poznejte výjimečné schopnosti těchto živočichů. Vyzkoušíme si, jak loví běžník, zahrabeme myš jako hrobařík, rozložíme strom jako hladová larva roháče a podíváme se i na pavučinu křižáka. Zjistíme, jaký význam mají tito malí živočichové v přírodě.


Rozšířená anotace


Spolu se dvěma výletníky se žáci prostřednictvím her a pozorování zamýšlí nad otázkou užitečnosti nepříliš oblíbených pavouků a brouků v přírodě. V části o pavoucích žáci pozorují živé pavouky, malují si pavoučí sítě, v zahradě vyhledávají sítě křižáka, na kterých si ověří informaci o lepivých a nelepivých vláknech. Zahrají si akční hru motivovanou loveckou strategií pavouka běžníka.
V části věnované broukům simulují vývojový cyklus roháče, zahrabávají mršinu v roli hrobaříka a koulí kuličku jako chrobák. Sledují také živé larvy zlatohlávka, při zahrabávání do půdy. Součástí programu je i pozorování binokulární lupou.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–4. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu, vhodné obutí a oblečení


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede žáky k pochopení významu pavouků a brouků v přírodě, k ohleduplnosti k nelíbivým živočichům a k úžasu nad rozmanitostí přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vlastními slovy popíše, jak a proč zahrabává hrobařík potravu
  • pozoruje tělní části brouků pod binokulární lupou
  • pozoruje živé pavouky
  • popíše stavbu pavoučí sítě, označí lepivá a nelepivá vlákna
  • popíše význam brouků a pavouků


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.