KDO JE ZA VODOU?

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

V jedné řezané růži zakoupené v květinářství bereme stovky litrů vody z Keni. V jednom kilogramu hovězího masa se mohou skrývat až tisíce litrů vody.Je voda jen nedostatkové zboží nebo lidské právo? Kdo má vody dostatek a kdo musí vystačit s málem? Co znamená pojem virtuální voda? Autorem programu je NaZemi.


Rozšířená anotace


V jednom tričku bereme tisíce litrů vody z Uzbekistánu, v jedné růži stovky litrů z Keni. Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo? Žáci se seznamují s rozložením vody na Zemi, odhadují vlastní spotřebu vody, toto množství porovnávají s ostatními a počítají průměrnou denní spotřebu vody. Uvědomují si, na které činnosti potřebujeme vodu a uvědomují si jejich relativní důležitost – hospodaří s přiděleným množstvím vody, vciťují se do životní situace lidí, kteří trpí nedostatkem vody. Zhlédnutím videoukázky o problémech s vodou se seznamují s realitou v rozvojových zemích a diskutují o možných důsledcích nedostatku pitné vody. V další části programu se seznamují s konkrétními případovými studiemi týkajících se nedostatku pitné vody na různých místech světa (např. v souvislosti s pěstováním bavlny, růží, sóji, těžbou ropy a nerostných surovin), které převádí do obrazové podoby. Dále pak následuje práce s plakáty (vyhledávání informací, vyplňování pracovního listu) a diskuse. Na závěr žáci hledají souvislosti mezi svým životem a potřebami a nedostatkem vody v některých částech světa a vymýšlí možná řešení této problematiky. Žáci se během programu také seznámí s pojmem virtuální voda a pochopí rozdíl mezi fyzickým a ekonomickým nedostatkem vody.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci se seznámí s nerovnoměrným rozložením vody na zemi – jeho příčinami a důsledky a vnímají vodu jako sdílený zdroj, a tím pádem také sdílenou odpovědnost a k nalezení souvislostí mezi naším chováním a problémy s vodou jinde ve světě.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vysvětlí příčiny a důsledky nedostatku nezávadné pitné vody v různých částech světa
  • odvodí na základě svých dosavadních znalostí, které státy či části světa trpí problémem nedostatku vody
  • porovná mapu fyzického a ekonomického nedostatku vody a vyvodí ze srovnání závěry
  • nalezne souvislosti mezi naším chováním a problémy s vodou jinde a diskutují o nich
  • spočítá ve skupině svoji průměrnou spotřebu vody
  • vytvoří ve skupině informační plakát


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda / Zeměpis, Přírodopis Člověk a společnost / Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.