Strážci Země

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole a doma. Je postaven na originální metodice, která vznikla v USA. Na začátku pobytu žáci objeví neobyčejnou přírodovědnou laboratoř Strážce E. M. Zjistí, že pro rozluštění několika záhad musí získat celkem čtyři klíče od čtyř dřevěných truhel. Otevřená truhla jim tak odhalí např. tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo toků energie a koloběhu látek. Ručně psaný deník Strážce E. M. žáky v rámci pobytu inspiruje k celodennímu výletu, stejně jako k opakovaným návštěvám „magického místa“ v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním. Dva z klíčů mají žáci možnost získat na pobytu, další dva však až díky navazujícím aktivitám ve škole či doma. Nákup licence a zařazení programu do nabídky Lipky – pracoviště Rozmarýnek je podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu Earthkeeprers v nových regionech ČR.


Rozšířená anotace


Na Zemi v rovnováze všechno, co potřebujeme k životu – sluneční světlo, vzduch, vodu a půdu. Je to právě proud slunečního záření a koloběh materiálů (vzduchu, vody a půdy), co umožňuje život na naší planetě. Člověk si stále více uvědomuje vzájemnou propojenost systému života a také to, že vše, co činíme, má vliv na ostatní části tohoto systému.

Program Strážci Země pomáhá žákům porozumět základním systémům života a vytvořit si osobní vztah k Zemi a životu na ní. Program se zabývá čtyřmi základními ekologickými koncepty – proudem energie, koloběhem materiálů, propojení všeho živého a proměnlivost druhů (forem). Účastníci programu prostřednictvím přímého kontaktu s přírodou poznávají rozmanitost Země. Další důležitá součást programu se týká přímo účastníků – zkoumají svůj životní styl a zavazují se, že ho změní tak, aby snížili negativní dopad svého chování na život na Zemi. Tento závazek je umocněn předáváním jejich zkušeností ostatním žákům ve škole, což tvoří poslední část programu.


Základní údaje o programu


Délka programu
19,5–21 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
4.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
35–55

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pro školní rok 2022/2023 máme smluvně zajištěna ubytovací zařízení Lesní penzion Podmitrov, penzion U Výletů v Moravci, Rekreační středisko Záseka a Rekreační středisko Zubří. Místo realizace závisí na zvoleném termínu pobytu.

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program pomáhá žákům porozumět základním systémům života a vytvořit si osobní vztah k Zemi a životu na ní. Uvědomují si vzájemnou propojenost systému života a také to, že vše, co činíme, má vliv na ostatní části tohoto systému.

Výstupy
Žák/dítě:
 • rozumí tomu, jakým způsobem jsou všechny živé organismy na Zemi propojeny,
 • prakticky aplikuje znalosti a vědomosti o toku energie, koloběhu látek, vzájemnosti a propojenosti v ekosystémech a principu permanentní změny v životním prostředí,
 • tráví čas venku v přímém kontaktu s přírodou, rozvíjí senzitivitu vůči přírodnímu prostředí
 • snaží se chovat tak, aby nepoškozoval systém života ani ostatní živé organismy,
 • informuje ostatní žáky o provázanosti života na Zemi, o koloběhu materiálu a toku energie, neustálé změně.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí,
 • vede k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožení,
 • přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa,
 • vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.
*