Trosečníci

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Žáci nastoupí do letadla na dalekou cestu, ale to bohužel ztroskotá na pustém nehostinném ostrově. Co žije a roste v okolí? Jde rozdělat oheň i ve vlhku? Jak si ulovit potravu oštěpem či lukem a šípy? Podaří se všem dostat se zpět do civilizace? Žáci objevují a aktivně zkoumají přírodu, zaměřují se zejména na lesní ekosystém, chápou a prakticky využívají jednoduché výzkumné metody a přistupují k některým otázkám na základě badatelsky orientovaného učení. Program je zacílen nejen na environmentální a přírodovědný obsah, ale rozšiřuje zejména praktické dovednosti žáků, vede je k utváření pracovních návyků a dovedností v jednoduché samostatné i týmové činnosti. Program vznikl ve spolupráci s pedagogy základních škol v rámci projektu OPVVV zaměřeného na propojování formálního a neformálního vzdělávání.


Rozšířená anotace


Program je motivován tématem ztroskotání na pustém ostrově. Žáci se po pádu letadla stávají trosečníky. Věcí mnoho nemají – většina shořela v troskách letadla. A tak začíná boj o přežití v neznámém terénu a je jasné, že bez vzájemné spolupráce všech přeživších je jen krůček k beznaději a zkáze. Naštěstí žáci naleznou audionahrávku neznámého muže, kterého postihl podobný osud jako je samotné kdysi v blíže neurčeném čase. Díky této nahrávce se jim podaří nalézt nejenom důležité předměty a dokumenty se spoustou užitečných rad, ale hlavně vůli k tomu vytrvat a společnými silami si osvojit praktické dovednosti nutné k přežití v přírodě a snad i možnému návratu zpět do civilizace.


Základní údaje o programu


Délka programu
18–20 hodin (dle domluvy)

Cílová skupina
2.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Jezírko

Požadavky na účastníky
Podrobné informace se seznamem vhodného vybavení obdrží učitel několik týdnů před odjezdem na pobytový program.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci prohloubí svůj vztah k přírodě díky přímému kontaktu s přírodou a koncipování programu na pilířích environmentální výchovy. Program je zacílen nejen na environmentální a přírodovědný obsah, ale rozšiřuje zejména praktické dovednosti žáků.

Výstupy
Žák/dítě:
 • při hraní deskové hry na osidlování ostrova uplatní logické a strategické úvahy a postupy,
 • spolupracuje se spolužáky při hrách,
 • vyrobí si z prutu jednoduchý oštěp a využije ho při hře na lov ryb,
 • vyrobí z překližky přívěsek s reflexními prvky na batůžek,
 • formuluje výzkumnou otázku a hypotézu,
 • zvolí vhodnou metodu k ověření hypotézy a prakticky výzkum provede,
 • zhodnotí a prezentuje výsledky badatelského průzkumu,
 • rozdělá oheň a ve skupině připraví bramborový guláš k obědu,
 • vyzkouší si střelbu z luku, dodržuje bezpečnostní pravidla,
 • spolupracuje a luští šifry a logické hádanky při závěrečné hře.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda/Přírodopis, Člověk a svět práce

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.