Vzdělávání koordinátorů EVVO


Základní informace / Náplň studia / Forma studia / Aktuální studium / Chystané studiumJak se přihlásit / Ohlédnutí / Semináře pro absolventy


Základní informace

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT.

 

Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pořádaná Lipkou jsou vždy akreditovaná MŠMT ČR. Jejich odbornými garanty jsou podle typu škol Mgr. Helena Nováčková (MŠ i ZŠ), Mgr. Hana Pivečková (ZŠ) a Mgr. Jiří Vorlíček (GY).

 

NÁPLŇ STUDIA

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2020. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

FORMA STUDIA

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do šesti bloků. Konají se v průběhu jednoho roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají pokaždé na jiném místě. Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy a zkoumají jejich specifika.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je: 

  • účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních důvodů jsou řešeny individuálně)
  • zpracování a obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

 

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

 

Obvykle se jedná o formu studia s finanční spoluúčastí. Účastnický poplatek určuje výška dotace a pohybuje se kolem 21 000 Kč (25 500 Kč pro nepedagogy – cena navýšena o DPH). Celkové náklady na studium dosahují až 30 000 Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které od nás v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami.

 

AKTUÁLNÍ STUDIUM

  • 24.–27. 9. 2021 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
  • 12.–14. 11. 2021 – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Kamenná a Jezírko, Brno
  • 4.–6. 3. 2022 – Jeseníky, Šumpersko
  • 8.–10. 4. 2022 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
  • 19.– 22. 5. 2022 – Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov
  • 15.–20. 8. 2022 – SEVER – středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Krkonošský národní park
  • 27.–28. 10. 2022 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášku do studia pro rok 2021/22 naleznete ZDE.

V případě dalších informací kontaktujte Lucii Poppovou, tel. 725 962 735, lucie.poppova(at)lipka.cz. Maximální počet účastníků studia je 25.

 

OHLÉDNUTÍ

První lipkové studium pro koordinátory se uskutečnilo již ve školním roce 2006–2007 jako jedno z pěti pilotních Studií k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy v České republice, v rámci projektu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Během následujících let proběhlo už 14 běhů Lipkou garantovaných studií, která absolvovalo více než 350 koordinátorů, pedagogů základních a středních škol, nově i mateřských škol a domů dětí.

 

Zajímá vás, jak to na specializačním studiu vypadá? Pak nahlédněte do FOTOGALERIE.

 

semináře pro absolventy

Pro zkušené koordinátory EVVO, absolventy specializačního studia, pořádáme vícedenní semináře a exkurze: vyhledáváme další zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat další užitečné kontakty.

 


  Aktuální kalendář akcí - vzdělávání koordinátorů» Přepnout na archiv proběhlých akcí   
KDY POŘÁDÁ TYP CO MÍSTO KONÁNÍ INFO

FOTOGALERIE

**