Jak funguje...?

Programy pro interaktivní a atraktivní výuku biologie a fyziky realizuje Nadace Partnerství v prostorách Otevřené zahrady na severním svahu pod kopcem Špilberkem. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích kurzů a potřebných výukových materiálů umožňujících v Otevřené zahradě realizovat vzdělávání žáků II. stupně ZŠ v předmětech přírodopis a fyzika. Lipka je partnerem projektu v oblasti vzdělávání. Pro výuku v Otevřené zahradě připravujeme semináře pro učitele a výukové programy pro žáky základních škol.


Projekt je realizován v období 08/2012 – 02/2014, finančně je podpořen Evropskými strukturálními fondy a státním rozpočtem ČR.

 

© LIPKA 2019