CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

 

3 + 1 DŮVOD PRO CIVIS

  • Příprava budoucích učitelů je teoretická a nesleduje trendy
  • Chybí dlouhodobá metodická podpora učitelů
  • Učivo a kompetence odděluje v RVP hluboká propast
  • Chceme, aby se učilo v reálném světě

 

JDEME NA TO ZE VŠECH STRAN

 

CO CHCEME DOSÁHNOUT?

  • UČIT S ÚSPĚCHEM

Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na propojování poznatků a dovedností z různých oborů a užitečných pro reálný život (tedy v oblasti sociálně a environmentálně odpovědného chování žáků).

  • PROPOJIT AKADEMIKY S UČITELI

Rozvíjet spolupráci mezi učiteli na základních a středních školách s akademickými pracovníky na univerzitách.

  • PŘEKLENOUT PROPAST V RVP

Rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí a provázat je s učivem.

  • ZJISTIT, CO NÁM BRÁNÍ

Identifikovat bariéry, které brání zavádět efektivní metody do školství.

 

Máme na to všechno čas od října 2016 do září 2019.

 

Kontakt

 

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Aktuálně

Přijměte pozvání na konferenci UHK

Druhá konference v rámci projektu CIVIS (nejen) pro budoucí a současné pedagogy proběhne na UHK v pátek 23. března 2018.

více informací
Účastníci prošli první částí labyrintu!

1. workshop k programu Škola pro udržitelný život je za námi! Proběhl 16.–18. 10. 2017 na SEVERu v Horním Maršově a 11 nadšených pedagogů se právě pouští do ověřování metodiky.

více informací
První workshop Global Storylines

První workshop k metodice NaZemi proběhl 13. září na Rychtě – jaký byl?

více informací
Venkovní učení: sdílení a podpora školám

Učitelé ze zapojených škol sdíleli své zkušenosti s Venkovním učením na semináři v Brně 20. září. Jaké jsou?

více informací
Spolupracujeme se školami

Nastavili jsme proces akčního výzkumu a ve školním roce 2017/2018 spolupracujeme na ověřování metodik v praxi s řadou škol.

více informací

© LIPKA 2018