Aktuálně

Přihlašování do kroužků

Přihlášování do kroužků na školní rok 2019/2020 je spuštěno. Vyberte si z naší pestré nabídky.

 

Cílem našich kroužků je vzbudit v dětech zdravý vztah k přírodě i ke svému okolí. Děti si vyzkouší práci s přírodními materiály a aktivně stráví čas v přírodě. Některé naše kroužky jsou zaměřené také na cizí jazyky, turistiku nebo péči o zvířata. V kroužcích mají děti možnost získat cenné zážitky a zkušenosti, rozvíjet své schopnosti a navíc se seznámit s novými kamarády.


Prázdninový provoz Lipové

V průběhu prázdnin se k nám dovoláte každý pracovní den mezi 10 a 14 hodinou. V této době vám bude také k dispozici prodejnička našich publikací. Těšíme se na viděnou!


Lipová

NOVÝ přírodovědně badatelský kroužek Střevlíci

Od září otvíráme nový přírodovědně badatelský kroužek Střevlíci, ve kterém budeme využívat také moderní aplikace na tabletech. Budeme poznávat přírodu, hrát hry naučné i pohybové, občas něco vyrábět. Přihlášku najdete zde.


Jezírko

Ocenění pro Lipku

Masarykova univerzita ocenila Lipku pamětní medailí za dlouhodovou spolupráci s Pedagogickou fakultou při zajišťování výuky environmentalistiky, realizace praxí, exkurzí a spolupráci na koncepčních materiálech a projektech. Lipka tak patří mezi 99 partnerů Masarykovy univerzity, kteří medaili u příležitosti stého výročí založení obdrželi. Převzala ji 13. června 2019 ředitelka Lipky Hana Korvasová.

 Nabízíme mláďátka králíčků a kachňátek

Na Rozmarýnku se urodilo a kdo by zatoužil po králíčím či kachním přírustku do rodiny, ať neváhá a přijde se podívat k nám do zahrady. Mláďátka jsou k odběru za symbolickou cenu.


Rozmarýnek

Hledáme lektora/lektorku výukových programů

LEKTOR/LEKTORKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

- výuka jednodenních environmentálních výukových programů
- výuka pobytových environmentálních výukových programů v pětidenních turnusech na
základnách mimo Brno
- mimoškolní výchova – vedení  kroužku a prázdninová činnost

 

NÁSTUP: září 2019

 

POŽADUJEME:

- zkušenosti s vedením oddílu, přípravou táborů či akcí pro děti a mládež

- probíhající nebo ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru nebo vzdělání s přírodovědným,

environmentálním či lesnickým zaměřením s pedagogickou kvalifikací

 

VÝHODOU:

- aktivní zájem o zdravé vaření a zdravý životní styl

- aktivní zájem o ekologii

- zkušenosti s chovatelstvím

- řidičský průkaz

- schopnosti a kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí

 

NABÍZÍME:

- smysluplnou práci v zavedené organizaci

- příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv spolupracovníků

- možnost osobnostního růstu a dalšího vzdělávání

- práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti (až do úvazku 0,5)

- objem práce dle individuální dohody (3 – 20h týdně)

 

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem posílejte na adresu lucie.vladova(at)lipka.cz

Kontaktní osoba: Lucie Vladová, tel. 602 694 494

www.lipka.cz

Soubory ke stažení: PDF
Rozmarýnek

Přihlašování do kroužků

Přihlášování do kroužků na školní rok 2019/2020 bylo spuštěno 1. června. Vyberte si z naší nabídky.


Jezírko

Volná místa na letních pobytových táborech

Holky, kluci, je vám mezi 10 a 17 lety? Chcete strávit pár dní na táboře na Jezírku nebo skoro dva týdny v jižních Čechách? Tak se přihlašte!


Jezírko

Nová metodika: Venkovní výuka

Vyrazte s žáky ven! Nová metodika vám poslouží při výuce přírodovědy, ale i dalších předmětů. A příroda vám bude tím nejlepším pomocníkem.

 

Být venku a učit venku, k tomu Lipka tíhne od počátku. Desítky let zkušeností teď zúročujeme – vyvíjíme nový metodický přístups názvem Venkovní výuka. Umožňuje učit přírodní vědy přímo v přírodě a skrze přírodu. Příroda tu není kulisa – stává se partnerem učitele, učí spolu s ním. Žáci pozorují a prožívají přírodní prostředí, ve kterém se nacházejí, pak bádají a hledají odpovědi na své otázky. Prostřednictvím osobní zkušenosti objevují souvislosti, odhalují mechanismy vzájemného ovlivňování krajiny a člověka, nacházejí hodnotupřírody. Ke krajině, kterou poznají, získávají hlubší vztah.

 

Více na www.venkovnivyuka.cz.


Kamenná

INFORMACE K VYHLAŠOVANÝM ŠABLONÁM II

Uvažuje vaše škola o získání finančních prostředků ze Šablon II.?


Využijte tuto možnost také pro financování vašeho vzdělávání na Lipce!

Aktuální nabídku našich DVPP seminářů pro školní rok 2018/19 připravujeme s ohledem na podmínky šablon, zaměřujeme se přitom na vzdělávací oblasti polytechnická výchova a osobnostně sociální a profesní rozvoj. Do kategorie polytechnická výchova spadají letos i naše tradiční konference Konev a Konvička. Pokud uvažujete o účasti, zaplaťte si účastnický poplatek z šablon.

 

Šablony vám umožní výrazný osobnostní růst v oblasti environmentální výchovy!

Šablony vám mohou pokrýt velkou část nákladů tzv. Specializačního studia pro koordinátory EV. Stačí v projektové žádosti navolit co největší počet osmihodinových jednotek v oblasti polytechnická výchova. Podobně můžete díky šablonám financovat i velmi žádané „doškolováky“ – jednorázové vzdělávací akce pro již vystudované koordinátory EV.

 

Šablony nejsou nic obtížného, proto se právě jmenují šablony…

Milena Emmerová, ředitelka malotřídní ZŠ v Boleradicích nám o své zkušenosti s šablonami řekla: „Šablony jsou perfektní příležitostí k osobnímu rozvoji pedagogů. Kromě doporučených aktivit se můžete věnovat i rozvoji v oblastech, které bývají odsunuty na druhou kolej – osobnostní rozvoj, hudební výchova, tvořivé semináře. Každá škola může využít šablony dle vlastních potřeb. Aby došlo ke splnění povinných částí, moc doporučuji předem se na náplni šablon domluvit s kolektivem učitelů.“

 

V případě, že chcete použít šablony na financování našich aktivit a nemáte s nimi zkušenosti, můžete se zeptat naší projektové manažerky Jany Dvořáčkové: jana.dvorackova(at)lipka.cz.

 

Informace k aktuální výzvě najdete přímo na webu MŠMT: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1.htm


Kamenná

© LIPKA 2019