Aktuálně

Víkend otevřených zahrad

Druhý červnový víkend se veřejnosti otevře velké množství krásných a mnohdy méně známých zahrad. Také zahrady Lipky otevřou se brány a branky, aby dovnitř pustily všechny zájemce o inspiraci k zahradní tvorbě, ale také ty, kteří se budou chtít pokochat svěží zelení a barvami začínajícího léta.

K prohlídce zahrady na pracovišti Lipová můžete připojit i prohlídku nádherné, rozlehlé a pestré zahrady u někdejší vládní vily Stiassni. Na webu www.vikendotevrenychzahrad.cz najdete konkrétní časy, přísliby zážitků i fotografie z jednotlivých zahrad.


Hmyzí víkendovka-Moravská Sahara 27.5.2018

Pojďte s námi v neděli objevit kouzlo moravské "pouště" a vydejte se na Váté písky u Bzence. Bližší informace objevíte zde:


Rozmarýnek

Otevřený areál a Lesní naučná stezka

Zveme zájemce k návštěvě areálu Jezírka každé pondělí od 13 do 17 hodin od dubna do června a od září do října. Návštěvníci si mohou samostatně prohlédnout různé prvky relaxační přírodní zahrady. Volně přístupná je i Lesní naučná stezka v okolí Jezírka.


Jezírko

Víkend otevřených zahrad na Lipové

Letos budeme opět součástí Víkendu otevřených zahrad - navštivte naši zahradu v neděli 9. června mezi 10 a 17 hodinou a nechte se inspirovat! Na zahradě lze nově vidět ukázky úsporných zavlažovacích systému jednoduše realizovatelných na malých zahradách (porézní kapsle, hliněné nádoby).


Lipová

INFORMACE K VYHLAŠOVANÝM ŠABLONÁM II

Uvažuje vaše škola o získání finančních prostředků ze Šablon II.?


Využijte tuto možnost také pro financování vašeho vzdělávání na Lipce!

Aktuální nabídku našich DVPP seminářů pro školní rok 2018/19 připravujeme s ohledem na podmínky šablon, zaměřujeme se přitom na vzdělávací oblasti polytechnická výchova a osobnostně sociální a profesní rozvoj. Do kategorie polytechnická výchova spadají letos i naše tradiční konference Konev a Konvička. Pokud uvažujete o účasti, zaplaťte si účastnický poplatek z šablon.

 

Šablony vám umožní výrazný osobnostní růst v oblasti environmentální výchovy!

Šablony vám mohou pokrýt velkou část nákladů tzv. Specializačního studia pro koordinátory EV. Stačí v projektové žádosti navolit co největší počet osmihodinových jednotek v oblasti polytechnická výchova. Podobně můžete díky šablonám financovat i velmi žádané „doškolováky“ – jednorázové vzdělávací akce pro již vystudované koordinátory EV.

 

Šablony nejsou nic obtížného, proto se právě jmenují šablony…

Milena Emmerová, ředitelka malotřídní ZŠ v Boleradicích nám o své zkušenosti s šablonami řekla: „Šablony jsou perfektní příležitostí k osobnímu rozvoji pedagogů. Kromě doporučených aktivit se můžete věnovat i rozvoji v oblastech, které bývají odsunuty na druhou kolej – osobnostní rozvoj, hudební výchova, tvořivé semináře. Každá škola může využít šablony dle vlastních potřeb. Aby došlo ke splnění povinných částí, moc doporučuji předem se na náplni šablon domluvit s kolektivem učitelů.“

 

V případě, že chcete použít šablony na financování našich aktivit a nemáte s nimi zkušenosti, můžete se zeptat naší projektové manažerky Jany Dvořáčkové: jana.dvorackova(at)lipka.cz.

 

Informace k aktuální výzvě najdete přímo na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii?highlightWords=%C5%A1ablony


Kamenná

XVI. ročník soutěže diplomových prací

Rok se s rokem sešel a společně s Jihomoravským krajem vyhlašujeme již XVI. ročník soutěže diplomových prací.

Znáte bakalářského či magisterského studenta, který obhájil na podzim nebo letos na jaře svoji diplomouvou práci? Myslíte, že je práce inovativní, zajímavá, jedinečná? Zabývá se životním prostředím či ekologií v území Jihomoravského kraje? Pokud ano, neváhejte a přihlaste ji do letošního ročníku. Čas máte až do 30. června 2018.

Více informací naleznete na stránce Soutěž diplomových prací.


Kamenná

Nabídka letních stáží na Lipce

V rámci projektu Edugard se studentům pedagogické fakulty nebo pedagogického oboru na VŠ či VOŠ nabízí možnost získat praxi v oboru na dvou příměstských táborec, které Lipka v létě pořádá.

Jedná se o tábor TAJEMNÁ ZAHRADA 9.– 13. července 2018 na pracovišti Rozmarýnek a ZAKLETÉ STUDÁNKY 16.– 20. července 2018 na pracovišti Lipová.

 

Informace pro uchazeče

  • stážista se podílí na přípravě a realizaci příměstského tábora

  • získá praktické znalosti v oblasti zahradní pedagogiky a ve zpracování plodů zahrady

  • stážista musí být student pedagogické fakulty nebo pedagogického oboru na VŠ a VOŠ

  • stáž probíhá pondělí – pátek, vždy 8 hodin denně (pro dojíždějící možnost přijet už v neděli večer)

  • zajištěna celodenní strava
  • možnost ubytování na pracovišti ve vlastním spacáku
  • neplacená stáž

 

V případě oboustranné spokojenosti je možnost další spolupráce jako je vedení kroužků, lektorování ekologických výukových programů apod.

 

KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Martin Šrom, E martin.srom(at)lipka.cz, T 777 872 473


Kamenná

Soutěž středoškolských prací 2018

Píšou vaši studenti kvalitní a zajímavé práce? Doporučte jim účast v soutěži středoškolských prací, kterou tradičně vyhlašují Jihomoravský kraj, Lipka a Katedra environmentálních studí FSS. Práce mohu mít libovolný rozsah a být z jakéhokoli předmětu, jedinou podmínkou je, že musí být na téma životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Podrobné informace najdete zde.


Kamenná

Květen je Měsícem školních zahrad

Každý rok v květnu školy a školky po celém světě oslavují své zahrady, hřiště, dvorky a všechna další místa, ve kterých výuku propojují s přírodou a okolním světem. Květen je totiž Měsícem školních zahrad.

Cílem tohoto svátku je povzbudit učitele, aby objevili možnosti, které jim venkovní prostředí nabízí, a začlenili ho do každodenního života své školy. S touto myšlenkou přišla Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA), jejímž členem je v České republice Nadace Proměny Karla Komárka, která společně s Lipkou, TerezouChaloupkami letos poprvé přebírá záštitu nad touto celosvětovou kampaní.

 

„Aktivní využívání školních zahrad u nás stále ještě není běžné. Chceme školám pomoci tyto nevyužité možnosti objevit a promítnout do praxe,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka.


K této příležitosti byl v předvečer svátku všech učitelů spuštěn web www.mesicskolnichzahrad.cz, na kterém naleznete spoustu inspirací, jak přenést výuku z lavic do zahrady, mapu zapojených škol, do které se sami můžete přidat a pomoci tak zmapovat stav školních zahrad v České republice. Během května bude Měsíc školních zahrad odměňovat nejaktivnější a nejnápaditější školy, které se o své zážitky a inspirace ze své školní zahrady podělí. Odměny budou v podobě poukázek na akce pro děti i dospělé, publikací a vzdělávacích materiálů.

 

Pokud vás tato kampaň zaujala, neváhejte se zapojit a společně tak oslavme Měsíc školních zahrad.


Kamenná

Vyhráli jsme EDUínu!

Iniciativa UČÍME se VENKU, kterou společně s TerezouChaloupkami realizujeme, získala hned dvě ocenění 1. místo v Ceně odborné poroty2. místo v Ceně veřejnosti EDUína 2017 za inovace ve vzdělávání!


Jsme rádi, že téma učení venku zajímá nejenom odborníky, ale také širokou veřejnost. Děkujeme vám všem, kteří učení venku podporujete a také děkujeme Nadace Vodafone Česká republika a společnosti EDUin.

 

Učit se s žáky venku můžete opravdu kdykoliv, ale květen je mezinárodní měsíc školních zahrad, tak neváhejte a zapojte se! 
www.mesicskolnichzahrad.cz


Kamenná

© LIPKA 2018