PROGRAM EKOŠKOLA

Chcete, aby vaši žáci plně rozuměli procesu plánování a rozhodování a aby si uměli představit, jak běžné činnosti ovlivňují životní prostředí? Zapojte se do programu Ekoškola!

 

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o  environmentálních tématech prostřednictvím praktických a konkrétních činností, které mají bezprostřední vliv na jejich nejbližší okolí – školu. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, poznávají a učí se o environmentálních tématech, analyzují současnou situaci na škole a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

 

Program Ekoškola má čtyři základní témata: Odpady, Energie, Voda a Prostředí školy. Mezi doplňková témata patří Doprava, Šetrný spotřebitel, Klimatické změny a Biodiverzita.


Úspěšné školy získávají prestižní mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.


Program Ekoškola tvoří komplexní systém metodické podpory k EVVO. V České republice je hlavním koordinátorem programu vzdělávací centrum TEREZA. Lipka je koordinátorem programu v Jihomoravském kraji.


SLUŽBY PRO ŠKOLY – aktuální nabídka ke stažení zde.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku – podrobnosti k přihlášení zde.

Přihlásit se mohou také MŠ a stát se Ekoškolkou! Informace o Ekoškolce najdete zde.

 


V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se obracejte na krajského koordinátora:
Hana Mikulicová, T: 543 420 821, E: hana.mikulicova(at)lipka.cz

 

www.ekoskola.cz

www.eco-schools.org

www.facebook.com/pages/Ekoskola


ZAPOJENÉ ŠKOLY

V současné době je do programu zapojeno asi 48 000 škol z 58 zemí světa. Mezinárodní rozměr projektu jim umožňuje vzájemnou komunikaci a spolupráci.
Seznam zapojených škol z České republiky naleznete zde.

 

Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

 

 

FOTOGALERIE

© LIPKA 2018