Elektronické přihlášení na akci:

Rok ve školní zahradě: Zahrado, prostři se

Akreditace: MSMT-22897/2017-2-899 ze dne 17.10.2017
Datum akce: 24.5.2018
Místo konání: Kamenná

 

Přijďte se s námi věnovat tomu, jak správně pěstovat a kreativně zpracovat aromatické i léčivé bylinky.

 

Doba trvání semináře: 14–17 hodin

Cena semináře: ZDARMA pro pedagogy ZŠ a SŠ (seminář je podpořen z projektu Edugard, č. ATCZ65).

 

Přihláška na akci je závazná. Můžete ji zrušit písemně e-mailem u kontaktní osoby.

Pozorně si přečtěte podmínky přihlášení.

Kontaktní osoba: Zuzana Galle, E: zuzana.galle(at)lipka.cz, T: 543 420 822

 Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Místo narození:
  
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Kontaktní telefon:
  
  Název a adresa školy:
  
  Je organizace v rejstříku škol a školských zařízení:
  
  Kraj:
  
  Vaše současná pracovní pozice:
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Odkud jste se o akci dozvěděli:
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Souhlasím s tím, aby se uvedené údaje staly součástí databáze Lipky. Dále souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených z činnosti Lipky, vše bude použito pouze pro potřeby Lipky.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

© LIPKA 2018