Elektronické přihlašování

Elektronické přihlášení na akci:

Lipškolička: Rozmarýnkový veletrh VP

Datum akce: 8.12.2017
Místo konání: Rozmarýnek

 

Pokračujeme v tradici lipkových miniveletrhů! Letos vás přivítáme na Rozmarýnku a budeme se věnovat venkovnímu učení!

Program budeme upřesňovat, opět se můžete těšit na ukázky VP, inspirativní přírodovědno-didaktická okénka a diskuze.

 

Doba trvání semináře: 9–15.30 hodin

Cena semináře: akce je určena pouze pro pedagogy Lipky a je zdarma.

 

Přihláška na akci je závazná. Můžete ji zrušit písemně e-mailem u kontaktní osoby.

Pozorně si přečtěte podmínky přihlášení.

Kontaktní osoba: Hana Mikulicová, hana.mikulicova(at)lipka.cz, tel. 733 319 008Přihlásit se do profilu pro rychlejší vyplnění přihlášek můžete zde.
Jestliže ještě nemáte vlastní profil, pomocí kterého budete moct snadno přihlašovat sebe i své děti na akce Lipky, můžete si jej vytvořit.   PŘIHLÁŠKA
  Jméno:
  
  Příjmení:
  
  Titul před jménem:
  
  Titul za jménem:
  
  Datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr):
   Click Here to Pick up the timestamp
  Kontaktní e-mail
  (zadejte pouze jednu adresu, ujistěte se, že je správně – po odeslání přihlášky vám na ni přijdou důležité informace):

  
  Kontaktní telefon:
  
  Sdělení organizátorům:
  
  Oběd: ano/ne:
  
  

          Souhlasím s podmínkami přihlášení.

     
          Chci dostávat e-mailem informace o akcích pro pedagogy a dalších novinkách, které Lipka pořádá.
  


Souhlasím s tím, aby se uvedené údaje staly součástí databáze Lipky. Dále souhlasím s uveřejněním fotografií a videozáznamů pořízených z činnosti Lipky, vše bude použito pouze pro potřeby Lipky.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s „Vnitřním řádem Lipky“, včetně výtahu ze směrnice pro ochranu osobních údajů
(k nalezení na www.lipka.cz/ochrana-osobnich-udaju) i s provozním řádem pracoviště Kamenná a že beru vše na vědomí.

© LIPKA 2017