Ekologické výukové programy pro školy

Milí přátelé-učitelé,

po roce opět přicházíme s novou nabídkou ekologických výukových programů. Pro vaše základní a střední školy je připravuje Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání na svých pracovištích v Brně na Lipové, Rozmarýnku, Kamenné, na Rychtě v Krásensku na Drahanské vrchovině a na Jezírku nad Soběšicemi.

 

V záhlaví nabídek jednotlivých pracovišť naleznete adresu, kontaktní osobu a telefonní číslo, na kterém můžete od konce srpna programy objednávat. Kliknete-li na ikonu za krátkou anotací, otevřou se vám informace o zařazení výukových programů do vzdělávacích oblastí RVP.

 

Nabídku našich programů pro školní rok 2017/2018 najdete níže. Můžete si také stáhnout brožurky se všemi programy nebo si je prolistovat:

Nabídka EVP pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – ke stažení, k prolistování

Nabídka EVP pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – ke stažení, k prolistování

 

Všechny programy objednávejte na jednotlivých pracovištích telefonicky, programy pro MŠ od 30. srpna 2017 od 8 hodin a programy pro ZŠ a SŠ od 31. srpna 2017 od 8 hodin.

 

Obecně platí:

 

  • Programy probíhají v areálech Lipové, Rozmarýnku, Kamenné, Rychty a Jezírka i v terénu v okolí pracovišť,
  • po objednání uzavřeme se školou smlouvu na realizaci ekologických výukových programů,
  • pokud není v anotaci uvedeno jiné vybavení, stačí, když si žáci a studenti s sebou přinesou přezůvky, svačinu a přijdou v oděvu, který jim umožňuje volný pohyb a sezení na zemi, resp. ve sportovním oděvu a obuvi na programy v terénu,
  • vybírat a objednávat je třeba bystře, neboť programy bývají velice brzy obsazeny.

 

Alena Uhříčková za pracovníky celé Lipky

Lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
Tel.: 543 211 264 (příp. 720 995 927)
Kontaktní osoba: Blanka Jírů 
E-mail: blanka.jiru(at)lipka.cz

 

Dopolední programy

Výuka pro ZŠ probíhá s přestávkou 3,5 hodiny, tedy od 9 do 12.30 hodin, po domluvě je možno začít podle dojezdových možností třídy. Výuka pro MŠ probíhá s přestávkou 2,5 hodiny, tedy od 9 do 11.30 hodin, po domluvě je možno začít podle dojezdových možností třídy.

Cena programu pro jednoho účastníka je 90 Kč.


V našich podmínkách můžeme vyučovat dvě třídy současně, což je výhodné nejen pro mimobrněnské školy.


Prosíme přihlášené, aby se nám tři dny před programem ozvali a upřesnili čas příchodu a počet účastníků, kteří se k nám chystají.

 

Odpolední programy

Nejen školám, ale i školním družinám, kroužkům a oddílům nabízíme pobyt na pracovišti Lipová odpoledne v čase dle vzájemné domluvy. Lze si vybrat některý z našich programů za běžnou cenu 90 Kč za účastníka.

 

1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Jabloňka a Ořešánek

září–říjen

Jabloňka a Ořešánek přivítají děti v přírodní zahradě Lipky a společně s nimi využijí její plody. Budou moštovat jablíčka a barvit ořechovým listím hedvábí pro další Ořešánky. V programu bude prostor i pro hry se semeny plodů.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Potkali se v kompostu

duben–červen

V kompostu žije spousta živočichů. Ale který z nich je zajímavější? Žížala a zlatohlávek představí svá  kouzla. S žížalou děti prolezou chodbičkou, formou her se seznámí s půdou a dalšími přírodními materiály. S larvou zlatohlávka se zakuklí a promění v brouka.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Skřítek a (ne)obyčejné věci

listopad–červen

Na děti čeká pohádka o zakletém skřítkovi, kterého se pokusí vysvobodit pomocí čtyř klíčků: slaměného, dřevěného, kamenného a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se děti více seznámí pomocí her a tvoření. Společně si vytvoří krajinku s rostlinami, kterou si odnesou do školy. Za nepříznivého počasí se celý program koná v interiéru.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–2. ročník ZŠ

HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE

Pohádka o panu Šnofousovi nás zavede k tématu domácích zvířat. Děti se seznámí s původem některých potravin, vyzkouší si kreslení husím brkem a stlučou si máslo ze smetany.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

Léto v přírodní zahradě

O bylinách a vodě

květen–červen

Letní zahradu plnou barev a vůní budeme poznávat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Jak voní bylinky? Jaké jsou lístky divizny? Jak zní voda? Děti poznají, že voda v zahradě nemusí sloužit jen rostlinám, ale je také útočištěm pro mnohé živočichy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

Příběhy ze starého stromu

Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli starého stromu. Zahrajeme si na mravence a sršně, prohlédneme si skutečnou dutinu strakapouda a barvami ztvárníme lišejník.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

ZVÍŘATA V ZIMĚ

prosinec–únor

Co dělají zvířata naší přírody, když přijde zima? Děti poznají jejich různá přizpůsobení, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová znamení. Zahrají si na havrany, netopýry i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–3. ročník ZŠ

JARNÍ PROBOUZENÍ

březen–duben

Pohádka o třešňovém skřítkovi a probouzejících se květinách zavede děti do jarní přírody. Poznáme, k čemu je rostlině cibulka, jak vypadá květ, co je opylení a jak důležité jsou včely. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobenou včelku a atlas jarních rostlin.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–3. ročník ZŠ

podzim v přírodní zahradě

O potravě

září–říjen

Pomocí pohádky a praktických činností dětem přiblížíme přírodní zahradu jako zdroj potravy pro člověka i živočichy. Žáci si vlastnoručně vyrobí jablečný mošt a upečou jablko na ohni. Zahrají si na ruměnici, sýkorku a veverku a využijí při tom výukové prvky v zahradě.

Programy Jaro, Léto, Podzim a Zima v přírodní zahradě hojně využívají smyslové a praktické aktivity. Jsou tedy vhodné a osvědčené i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tvorba těchto programů byla podpořena ESF a státním rozpočtem ČR.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–4. ročník ZŠ

JAK ROSTE CHLÉB

Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. V pohádce se zamyslíme nad hodnotou půdy a nad jejím významem pro obživu člověka. Vyzkoušíme si mlácení obilí na zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chlebánků. Děti se naučí rozeznávat druhy obilí a dozví se, na co se využívají.

Inovace programu byla podpořena ESF a státním rozpočtem ČR.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–4. ročník ZŠ

NECH BROUKA ŽÍT

duben–listopad

Program zavede děti do světa brouků a pavouků. Budou lovit jako běžník, objeví pavučinu křižáka, zahrabou myš jako hrobařík a budou rozkládat strom jako hladová larva roháče. Poznají tak výjimečné schopnosti těchto živočichů a porozumí jejich významu v přírodě.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
3.–4. ročník ZŠ

Zabalené Vánoce

7.–22. prosince 2017

Netradiční vánoční program, kdy se na Vánoce podíváme tak trochu jinak. Zahrajeme si na „dárečky“ a budeme hledat alternativy ke klasickému balení. Upečeme si sluníčko, umotáme svíčku, vyřežeme vánoční ozdoby ze dřeva a vyzkoušíme vánoční zvyky.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
3.–6. ročník ZŠ

PŮDA NENÍ NUDA

duben–říjen

Bádáním zjistíme, z čeho vzniká půda. Žáci si sami vyzkouší pokusy s půdou a na modelu kopce odhalí, jak půdu ohrožuje eroze. Budeme hledat a určovat půdní živočichy v zahradě a poznáme jejich roli při vzniku půdy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
4.–6. ročník ZŠ

vlněná dílna

Inovovaný program Běžela ovečka zaměřený na kontakt dětí s ovčí vlnou. Děti si vyzkouší zpracování ovčího rouna od praní přes česání, spřádání až po tkaní a filcování. Získají informace o dalším využití tohoto obnovitelného materiálu a vytvoří si vlastní filcovaný výrobek.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
5.–7. ročník ZŠ

cesta do ekvádoru

Co se skrývá za pěstováním banánů a původem čokolády? Pomocí hry na pěstitele kakaových bobů se seznámíme s tématem fair trade (spravedlivý obchod) a jeho vlivem na život místních lidí. Zamyslíme se nad dlouhou cestou banánů na náš stůl a nad tím, jak ovlivňuje životní prostředí.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
5.–7. ročník ZŠ

Skryto za palmami

Jak souvisí chipsy a sladkosti s ohrožením orangutanů a tygrů? Kde všude najdeme palmový olej a proč se kvůli němu kácí pralesy? Pomocí simulačních her a metod kritického myšlení žáci tyto souvislosti pochopí a budou o nich diskutovat. Na závěr programu si mohou upéct sušenky bez palmového oleje, délka programu je pak 4 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

JAKO PRASE V ŽITĚ

Program o hospodářských zvířatech, jejich domestikaci a způsobech chovu. Formou simulačních her, filmů a diskuzí porovnáme intenzivní chovy a ekofarmy a objasníme si značku BIO. Ukážeme si také, jak v obchodě poznat původ vajíček. Program vede žáky k zamyšlení a formování postojů.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

O PŮVODU OBLEČENÍ 1 - NA VLNĚ S VLNOU

Dva na sebe navazující programy nahlíží na původ našeho oblečení z hlediska environmentálních a sociálních souvislostí. Programy doporučujeme objednávat v časovém rozestupu asi jeden měsíc, během něhož žáci zpracují krátkou anketu.

Programy byly vytvořeny za podpory ESF a státního rozpočtu ČR.

Úvodní program představuje vlnu jako přírodní a obnovitelný materiál s úžasnými vlastnostmi. Seznámíme se s chovem ovcí, zkusíme si založit modelovou ovčí farmu a povíme si o vlivu pastvy na krajinu. Naučíme se vlnu česat, spřádat a filcovat, zhotovíme si filcový výrobek a upředeme náramek.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

O PŮVODU OBLEČENÍ 2 - PŘILNU KE LNU

Dva na sebe navazující programy nahlíží na původ našeho oblečení z hlediska environmentálních a sociálních souvislostí. Programy doporučujeme objednávat v časovém rozestupu asi jeden měsíc, během něhož žáci zpracují krátkou anketu.

Programy byly vytvořeny za podpory ESF a státního rozpočtu ČR.

Seznámíme se s dalšími druhy textilních materiálů a porovnáme jejich dopad na životní prostředí při jejich získávání. Ve filmové ukázce poznáme těžké životní podmínky lidí pracujících v textilním průmyslu. Seznámíme se se lnem, budeme jej lámat, česat a spřádat a utkáme si drobný přívěsek či náramek.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová

 

 

Rozmarýnek

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
Tel.: 541 220 208
Kontaktní osoba: Lucie Vladová
E-mail: rozmarynek(at)lipka.cz

 

Dopolední programy

Dopolední programy probíhají od 9 do 12.30 hodin, pro mateřské školy, 1. a 2. třídy ZŠ od 9 do 12 hodin. Pokud není uvedeno jinak, cena programu pro jednoho účastníka je 90 Kč.

 

Prosíme přihlášené, aby se nám tři dny před programem ozvali a upřesnili počet účastníků, kteří se k nám chystají.

 

 

Rozmarýnek – Jednodenní programy

1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

BABIČČINA ZAHRÁDKA

Co je nového u babičky na zahrádce? Proč má na jednom záhonku více druhů zeleniny? A poznáte zeleninu i se zavázanýma očima? Proč záhon s bylinkami připomíná spirálu a proč je babička ráda, že v kompostu je tak živo? Uvidíte záhon s bylinkami připomínající spirálu nebo klíčovou dírku. Žáci si připraví bylinkovou sůl, zasadí semínko do kelímku a pod lupou prozkoumají půdní bezobratlé.

Program nabízíme od dubna do října.

Délka programu 2,5 hod.

90 Kč      Rozmarýnek
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

DĚDEČKŮV DVOREČEK

Program přináší setkání s kontaktními zvířaty chovanými na Rozmarýnku. . Vedvou částech programu se děti seznámí se životem králíka a slepice.  V rámci center si vyzkouší hravé aktivity, které jim představí různá hospodářská zvířata a přiblíží, proč je chováme a jakou péči potřebují.

Program nabízíme od dubna do října.

Délka programu 2,5 hod.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

DO OBORY ZA ZVÍŘÁTKY - terénní program

Oborou Holedná nás provede sele divočáka Markazín. Děti mu pomohou najít cestu zpět za jeho rodinou a spolu s ním zažijí setkání se zvířecími obyvateli lesa. Hravě se naučí rozlišovat vysokou zvěř podle paroží, zjistí, kolik váží a jak krmí své mladé strakapoud, a do krabičkových lup zkusí odlovit lesní bezobratlé. Na závěr nás čeká pozorování divokých prasat.

Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – hájenka, konec programu na zastávce MHD Stará Dálnice.

Program nabízíme od května do října.

Délka programu: 3 hod.

Plánek s místem srazu a ukončení programu najdete pod textem v záložce Soubory ke stažení.

 

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
1.–2. ročník ZŠ

FERDA MRAVENEC VE VODNÍ ŘÍŠI

Seznamte se s Ferdovým kamarádem chrostíkem a jeho rodinkou. Z čeho si staví jeho larvy domečky a k čemu potřebují sítě? V teplejších měsících žáci loví vodní bezobratlé, v chladnějších se s nimi seznámí srovnáváním obrázků a fotografií. Žáci s Ferdou také poznají koloběh vody a zjistí, že i malé znečištění v potůčku může mít velké následky třeba ve vzdálené řece.

Délka programu: 3 hod.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
2.–4. ročník ZŠ

ČARODĚJNÉ BÝLÍ

Abychom dokázali namíchat hojivou mast, musíme znát bylinky a jejich účinky. Připravíme bylinkové čaje, vyrobíme mast a poznáme léčivky všemi smysly. V teplejších měsících probíhá polovina programu v zahradě.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
2.–5. ročník ZŠ

VÁNOCE NAŠICH PŘEDKŮ

Známé i téměř zapomenuté tradice adventního času si vyzkoušíme v krbem prohřátém Rozmarýnku i venku v zahradě. Upečeme vánočku, vyrobíme ozdoby z včelího vosku a také pochoutky se semínky pro ptáky.

Program nabízíme v prosinci.

110 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

KOHOUTOVICKÁ OBORA - terénní program

Obora Holedná, jak ji možná neznáte. Prozkoumáme oboru a lesní i vodní biotop. Budeme sledovat pobytová znamení, lovit bezobratlé živočichy a pozorovat černou zvěř.

Sraz na zastávce MHD Kohoutovice – hájenka, konec programu na zastávce MHD Stará dálnice.

 

Tento výukový program probíhá pouze od května do října.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF   Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

PŘÍPAD DOKTOR SACHARIN

Detektivní pátrání po tajných ingrediencích, které zákeřný doktor Sacharin používá k oslabení dětí i dospělých. Žáci prozkoumají složení běžných sladkostí a seznámí se s důsledky nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Formou simulačí hry podstoupí testování účinků energetických nápojů a ve cvičné kuchyni připraví zdravé palačinky.

90 Kč      Rozmarýnek
4.–5. ročník ZŠ

ŠPETKA DOMÁCÍ EKOLOGIE

Umíme doma hospodařit s vodou a energií? Jaká opatření v domácnosti mohou šetřit zároveň životní prostředí i peněženku? Žáci zhodnotí Rozmarýnek od sklepa po zelenou střechu a jako specialisté posoudí vliv domu na životní prostředí.

90 Kč      Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

3D BROUCI, KAM SE PODÍVÁŠ

Jaký význam mají brouci v přírodě? Seznámíme se s početnou skupinou hmyzu pomocí 3D brýlí a čeká nás i setkání s živými brouky.

Od května do října je možné místo 3D fotografií zařadit pozorování vodních či půdních bezobratlých živočichů v zahradě. Žáci v programu používají pracovní list.

 

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
4.–9. ročník ZŠ

ZAHRADO, PROSTŘI SE

Jak daleko cestují ovoce a zelenina, než se dostanou na váš stůl? Proč je lepší upřednostnit sezónní české anebo třeba plané rostliny. V rámci kulinářského dopoledne v zahradě žáci připraví občerstvení z planých rostlin.

Program nabízíme od dubna do října.

Délka programu: 4 hod.

Obvyklý začátek v 8.30 hod na Rozmarýnku, konec v 12.30 hod  tamtéž.

 

110 Kč      Rozmarýnek
5.–6. ročník ZŠ

3D TVŮRCI PAVUČIN

Máme z nich strach, nebo nás láká jejich tajemnost? Mohou být pavouci užiteční? Pomocí 3D brýlí poznáme členovce zblízka a čeká nás i setkání s živými pavouky.

 

90 Kč      Rozmarýnek
6.–7. ročník ZŠ

ŠPETKA DOMÁCÍ EKOLOGIE - VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE NOVINKA

Umíme doma hospodařit s vodou a energií? Jaká opatření v domácnosti mohou šetřit zároveň životní prostředí i peněženku? Žáci zhodnotí Rozmarýnek od sklepa po zelenou střechu a jako specialisté posoudí vliv domu na životní prostředí.

90 Kč      Rozmarýnek
7.–9. ročník ZŠ

MARIHUANA A KONOPÍ

Program nabízí nahlédnutí na fenomén konopí z různých pohledů: legislativa, marihuana jako droga, konopí jako lék, technické konopí. Žáci jsou vedeni k posilování sebevědomí, tvorbě vlastního názoru a uvědomění si zodpovědnosti za svůj život.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

DR. ZDĚDIL A PAN ZDRAŽIL

Otestujte svoji finanční gramotnost v simulační hře. Vždyť se ani nenadějeme a budeme dospělí. Místo kapesného nás bude čekat skutečný plat, první kreditka a první výhodná půjčka s 5% úrokem, v létě zasloužená dovolená na splátky. Splníme si v simulační hře všechny své sny nebo spadneme do dluhové pasti?

90 Kč      Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY

Proč děti pěstující kakaové boby zřejmě nikdy čokoládu neochutnají? Představení problematiky dětské práce, začarovaného kruhu chudoby a dalších globálních problémů. Součástí programu jsou prožitkové aktivity a diskuze i ochutnávka fairtrade výrobků.

Autorem programu je NaZemi.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

KDO S KOHO

Simulační hra o procesu veřejného slyšení a projednávání stavby supermarketu v místech mokřadu s chráněnými živočichy. Program ukazuje žákům, jak se mohou zapojovat do veřejného dění namísto obvyklého pasivního stěžování. V teplejších měsících je možné zařadit pozorování vodních bezobratlých, v chladnějších měsících 3D promítání fotek obojživelníků a plazů.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rozmarýnek

 

ROZMARÝNEK - ŠKOLNÍ VÝLETY

2.–5. ročník ZŠ

ŠKOLNÍ VÝLET TAJEMSTVÍ HRADU VEVEŘÍ - inovováno

Každé místo má svůj příběh. Oživte vzpomínky jedné rodiny a dramatický osud krajiny pod hradem Veveří! Vypátrejte šperky kněžny Ypsilanti! Na cestě se žáci setkají s oživlými historickými osobnostmi v kostýmech, navštíví bývalou prádelnu hradu. opečou si nad ohněm špekáček. Náš výlet doporučujeme zkombinovat s plavbou lodí po přehradě nebo prohlídkou hradní expozice.

Obvyklý začátek v 8.30 hod. na parkovišti pod hradem Veveří, konec mezi 13.30 a 14.30 hod. na hradě.

Cena zahrnuje vstup do areálu hradu a obědovou svačinu.

180 Kč      Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

ŠKOLNÍ VÝLET PŘÍRODOU NA RAFTECH

Během výcviku expedičního týmu si žáci prověří svou schopnost přežít ve volné přírodě. Ze břehu odloví a určí vodní bezobratlé živočichy. Na souši se seznámí s využitím volně rostoucích rostlin, prakticky si procvičí zdravovědu, vyzkouší si luštění šifer i orientaci v terénu pomocí GPS. Na raftech si procvičí řadu vodáckých dovedností.

Obvyklý začátek v 9.00 hod. na mostě přes řeku Svratku v Jundrově, konec mezi 14.30 a 15.00 hod. tamtéž.

Cena zahrnuje vodáckého instruktora, zapůjčení raftů, záchranných vest i pádel.

330 Kč      Rozmarýnek
4.–9. ročník ZŠ

ŠKOLNÍ VÝLET ZAHRADO PROSTŘI SE

Zažijte kulinářský den v přírodní zahradě Rozmarýnku! Jak chutnají plané rostliny? Žáci připraví občerstvení ze zahradních rostlin, např. kontryhelový bramborák, salát z bršlice, závin se špenátem z kopřiv nebo mátové mojito s kapkou netřeskové šťávy. Zbude i čas na seznámení se s kontaktními zvířaty ve výbězích a teráriích Rozmarýnku.

Program probíhá v  zahradě.

Obvyklý začátek v 8.30 hod. na Rozmarýnku, konec mezi 14.00 a 15.00 hod. tamtéž.

Jedná se o rozšíření programu Zahrado, prostři se.

Cena zahrnuje suroviny na vaření.

140 Kč      Rozmarýnek

 

Rozmarýnek – pobytové programy

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rozmarýnek
Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
Tel.: 541 220 208
Kontaktní osoba: Lucie Vladová
E-mail: rozmarynek(at)lipka.cz

 

Pracoviště Rozmarýnek nabízí také školy v přírodě s environmentálním programem. Ty probíhají na vybranné terénní základně pro školy v ČR, obvykle jsou 4–5 denní. Environmentální program zajišťují pedagogové Lipky, podle přání učitelů však může být doplněn i běžnou školní výukou.

Cena: 1 250 – 1 850 Kč/os./pobytový týden (závisí na délce pobytu a množství aktivit zajišťovaných lektory Lipky)

 

Pro víc informací si stáhněte brožurku o pobytových programech Rozmarýnku. Případně vám je rádi poskytneme na pracovišti Rozmarýnek.

 

 

1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

FERDA V PŘÍRODĚ – pobytový týden

Motivací pobytového týdne je poznávání přírody společně s Ferdou Mravencem a jeho kamarády. Ferda nás naučí, jak to chodí v mraveništi, jak si mravenci rozdělují práci a čím se živí. V sezóně budeme pozorovat živé mravence a odlovíme vodní a půdní bezobratlé. V zimě se zaposloucháme do potočního koncertu a naučíme se číst ze stop ve sněhu či v blátě. Beruška nás naučí vyrobit motýlka z česané vlny. Díky simulační hře odhalíme, zda je nebo není potřeba kosit louky.

 

 

2100 Kč      Rozmarýnek
3.–4. ročník ZŠ

PLAVBA KAPITÁNA ZDRAVSONA - pobytový týden

Zábavný pohyb v přírodě a zdravé a chutné stravování – to jsou dvě hlavní témata, kterým se na škole v přírodě věnujeme. Žáci se stávají odvážnými námořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plavbu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví.

V jednotlivých dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy získají tajemnou šifru. Žáci například zjistí, kolik cukru obsahují různé druhy nápojů, kolik sacharidů, masa či zeleniny by měla obsahovat jejich strava, či jak je těžké odmítnout nabízenou cigaretu. Pobyt poté vyvrcholí velkou hostinou ve zdravém stylu, kterou si žáci sami připraví a odhalením moudrostí, skrytých v šifrách.

Program vznikl v rámci projektu Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji s finanční podporou Evropského sociálního fondu.

2200 Kč      Rozmarýnek
3.–5. ročník ZŠ

ŘEMESLA - pobytový týden

Už před školou v přírodě dostanou žáci dopis od dívky Josefíny, která je žádá o pomoc při pátrání po svých předcích a sestavování rodokmenu. Na pobytu se žáci postupně setkávají s Josefíninými předky a seznamují se s řemesly, která vykonávali.

V rámci jednotlivých řemeslných dílen pracují s různými materiály a nástroji. Doplňkové aktivity vedou žáky k porozumění závislosti lidské společnosti na přírodním prostředí a ocenění významu přírody pro člověka. Učitelé si vybírají řemeslné dílny z nabídky, např. pletení z pedigu, výroba deníku, pečení chleba apod.

 

2200 Kč      Rozmarýnek
4.–6. ročník ZŠ

STRÁŽCI ZEMĚ® - POBYTOVÝ TÝDEN

Pobytový program s navazujícím dokončením ve škole i doma.

Strážci Země jsou unikátním programem odkrývající tajemství Země. Program pracuje s dobrodružstvím a prvky tajemna, používá propracované pomůcky a neokoukané postupy. Je postaven na originální metodice, která vznikla v USA. Program se skládá ze čtyřdenního pobytového programu a navazující práce dětí ve škole či doma.

Na začátku pobytu žáci objeví tajemnou přírodovědnou laboratoř pana E. M. Zjistí, že pro odkrytí tajemství Země musí získat celkem čtyři klíče od čtyř dřevěných truhel. Dva klíče se jim podaří získat ještě na pobytovém programu. Otevřená truhla jim tak odhalí např. tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo toků energie a koloběhu látek. K celodennímu výletu je na pobytu inspiruje ručně psaný deník pana E. M., stejně jako k opakovaným návštěvám svého "tajemného místa" v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním. Další dva klíče získají žáci až ve škole, první za to, že sami sníží svůj negativní dopad na přírodu, a druhý za to že své získané poznatky a zkušenosti sdílí s druhým člověkem.

Program vytvořil americký Institut výchovy o Zemi Earth Education. Rozmarýnek jej nabízí v rámci licenční smlouvy.

2200 Kč      Rozmarýnek
5.–7. ročník ZŠ

REPORTÉŘI PŘÍRODY – pobytový týden

Cílem žáků je vytvořit televizní reportáž o stavu životního prostředí v místě základny. Aby toho byli schopni, je třeba provést potřebné průzkumy, jejichž výsledky budou obsahem reportáží. A samozřejmě získat dovednosti pro natočení videa.

Zkoumání terénu je podpořeno metodickým materiálem (Reportérským deníkem), který žáky celým týdnem provádí a seznamuje je s relevantními kritérii pro hodnocení stavu životního prostředí. Zjednodušenou formou žáci provádí průzkumy, které jsou k hodnocení životního prostředí reálně prováděny. Mediální dílny se poté věnují práci s kamerou, strukturování a vytváření scénáře, schopnostem prezentovat výsledky apod.

Vzniklá video-reportáž se v pátek před odjezdem na slavnostním promítání promítnou ostatním skupinám.

 

 

2200 Kč      Rozmarýnek

 

 

Rychta

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

 

Doprava:

Vyškov – Krásensko,
Brno – Blansko – Krásensko,
Brno – Jedovnice – Krásensko,
případně vlastním autobusem

 

Rychta – Pobytové programy

Pobytové programy jsou kvalitní alternativou škol v přírodě.  Žáci během nich rozvíjí své znalosti zejména v biologii, geografii, ekologii, environmentalistice, občanské výchově a historii. Pobyt je koncipován jako projektový – na jednotlivé výukové bloky navazuje samostatný výzkum, jehož výsledky žáci prezentují a obhajují před ostatními spolužáky. Při práci na projektu se žáci učí postupovat podle výzkumných metod a využívají přitom zázemí pracoviště – literaturu, výpočetní techniku a rozmanité přírodovědné pomůcky. Výuka neprobíhá pouze v areálu Rychty, ale především ve vybraných lokalitách Moravského krasu a okolí Krásenska, které využíváme jako „živou učebnici“.


Konkrétní program kurzu je upraven po dohodě s učitelem. Optimální délka pobytu je 5 dnů, ale nabízíme i kratší varianty. Průměrná délka programu během týdne je 40 vyučovacích hodin.

 

Ceny pobytů pro školy najdete v našem ceníku.

 

6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PŘÍRODA NAOSTRO

- terénní a projektová výuka, badatelská metoda, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

Týden je zaměřen na praktickou biologii a ekologii. Jeho těžištěm je terénní práce, praktická pozorování ve vybrané lokalitě a badatelská výuka. Žáci si vytváří vlastní výzkumnou otázku a hypotézu, navrhují vlastní postup výzkumu, sbírají data, analyzují je, interpretují a snaží se jim porozumět.

 

Během týdne vás kromě badatelské výuky čeká:
•    terénní exkurze do vybrané lokality Moravského krasu (je možná i v cyklovariantě)
•    motivační průběžná hra na téma evoluce
•    entomologické a hydrobiologické odlovy, ornitologická pozorování
•    hodnocení kvality přírodního prostředí
•    témata jako invazní druhy organismů, evoluce, znečištění vod a další dle vaší volby

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ČLOVĚK vs. DIVOČINA

- mezipředmětová, terénní a projektová výuka, badatelská metoda, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

V tomto opravdu terénním pobytovém týdnu žáci zažijí dobrodružství v „divočině“, kde stráví noc. Pomocí různých přírodovědných terénních pomůcek a metod porovnají biodiverzitu kulturní a přírodě bližší krajiny. Žáci budou pracovat ve skupinách, ve kterých nejen splní zadané úkoly, ale svou práci si i naplánují, rozdělují a budou řídit. Provedou fytocenologický snímek a bioindikaci vodního prostředí, zjistí druhové bohatství bezobratlých, zmapují využití ploch, najdou multicache, využijí GPS, vysílačky a další přístroje.
Program je koncipován biologicko-geograficky, podporuje rozvíjení týmových rolí a spolupráci v malých skupinách.

Během týdne vás kromě přespání v terénu čeká:
•    odlovy bezobratlých živočichů ve vodě i na souši pomocí různých metod
•    práce s mapovými podklady a orientace v terénu
•    zpracování výstupů z vlastních průzkumů a jejich aplikace
•    závěrečná diskuzní simulační hra
•    témata jako přírodě blízká krajina, zaniklé vesnice, návrat velkých savců do naší přírody, principy ochrany přírody

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Ztraceni aneb Praktická geografie

- mezipředmětová a místně zakotvená výuka, simulační hry, terénní a projektová výuka, krajina jako učebnice

 

Zeměpisný týden, během kterého na příkladu Drahanské vrchoviny prostudujeme geografické vazby i historii vývoje krajiny a společnosti. Těžištěm programu je terénní a projektová výuka, při níž žáci postupují výzkumnou metodou a využívají přitom současné i historické mapové podklady a technologie GIS. Program rozvíjí geografické myšlení žáků a využívá okolní krajinu jako učebnici.


Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    práce s terénními GIS, orientační běh s GPS
•    simulační hra zaměřená na vyčerpatelnost přírodních zdrojů či jiná didaktická hra dle vaší volby
•    terénní exkurze do vybrané lokality se zaměřením na krajinu a práci s GIS
•    tvorba vlastních mapových vrstev a práce s geografickými daty
•    témata jako vývoj krajiny ve středověku, význam vrstevnic na mapě, land use a další

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

- mezipředmětová výuka, projektová výuka, simulační hry

 

Žáci se seznámí se vztahem člověka a životního prostředí v širším slova smyslu. Budeme se zabývat šetrným zacházením s přírodními zdroji, ekologickým stavitelstvím a dalšími aspekty udržitelnosti v praktickém životě. Vrcholem týdne je mezipředmětově orientovaný projekt „Ekodům“. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    průzkum stavu životního prostředí České republiky

•    terénní exkurze do vybrané lokality zaměřená na krajinu a zvolená biologická témata
•    chudoba jako jeden z aktuálních globálních problémů

•    veřejné projednávání obchvatu města či jiná simulační hra dle vaší volby
•    témata jako energeticky úsporná opatření, hospodaření s vodou, přírodní zdroje a další

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
4.–7. ročník ZŠ

Jak přežít dobu ledovou?!

- mezipředmětová výuka, terénní a projektová výuka, zážitková pedagogika, místně zakotvená výuka

 

Týden nabízí mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vraťte se s námi v čase a podnikněte výpravu do doby ledové, doby lovců sobů a koní. Vyzkoušíme, jak se pohybovat v přírodě i v náročnějších podmínkách, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky či jak závislí jsme na přírodě. Zjistíme, co musíme vědět o přírodních procesech a zdrojích, abychom přežili. Během výukových programů a projektů vypátráme adaptace rostlin a živočichů k přečkání zimního období. Žáci si procvičí praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními. Za příznivých sněhových podmínek vyrazíme do terénu i na sněžnicích. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě projektové výuky čeká:
•    archeologická výprava do dob minulých
•    střílení z luku a využití replik skutečných zbraní a nástrojů z doby kamenné
•    glaciální expedice po stopách lovců sobů a koní do Moravského krasu
•    zkoumání přizpůsobení živočichů a rostlin na zimní období
•    lovecká výprava s rozděláváním ohně

 

Podívejte se na VIDEOSPOT z programu.

 

#youtubevideo#pa7CHoGQgr8#

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
4.–6. ročník ZŠ

ŽIVLY NAŽIVO

- mezipředmětová výuka, badatelská metoda, řemesla, zážitková pedagogika

 

Pobyt je připraven pro zimní období, kdy velká část programů probíhá v teple Rychty. Žáci se budou během týdne zabývat jednotlivými živly – jejich úkolem bude získat zpět sílu, kterou živlům sebral zákeřný Chaos. S vodou, vzduchem, zemí i ohněm se žáci seznámí formou badatelské výuky a rukodělných činností. Praktickým použitím mezipředmětových dovedností porozumí přírodě v širších souvislostech. Přijeďte za námi bádat a zkoumat, pozorovat půdní živočichy, nastražit fotopasti, stopovat, vyrábět a hrát si. Program vyučujeme od listopadu do března.

Během týdne vás kromě badatelské výuky a pokusů čeká:
•    bourání předsudků a bariér při kontaktu s živočichy chovanými v našich teráriích
•    řemeslné a rukodělné činnosti jako pečení chleba a výroba svíček
•    nečekané zážitky, například pohyb v terénu na sněžnicích či večerní venkovní program

•    nevšední výukové pomůcky jako fotopasti, mikroskopy a binokulární lupy

•    témata jako využití bylin, pobytová znamení zvěře, půdní bezobratlí živočichové a další

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta
4.–5. ročník ZŠ

Novinka: KOUZLO VÁNOC

- mezipředmětová výuka, badatelská metoda, řemesla, vánoční zvyky a tradice, zážitková pedagogika

 

Zákeřný Chaos ukradl našim kamarádům živlům kouzlo Vánoc. Jak je nyní oslaví?

Tento pobytový program je určen pro zimní období od sv. Martina až po Vánoční svátky. Žáci se během týdne se čtyřmi živly blíže seznámí pomocí pokusů a bádání a pomohou jim Vánoce zachránit. Program provází rukodělné činnosti zaměřené na tradice a zvyky předvánočního času i období samotných Vánoc. Jde o upravený úspěšný pobytový program Živly naživo.

 

Během týdne vás kromě vánočních zvyků čeká:
•    bádání a pokusy zaměřené na čtyři živly
•    pečení cukroví, výroba vánočních ozdob a dárků pro kamarády i rodinu

•    řemeslné a rukodělné činnosti inspirované Vánocemi

•    nečekané zážitky, například společné chvíle s vánoční atmosférou, či pohyb v terénu na sněžnicích
•    témata jako fyzikální vlastnosti tekutin, proudění vzduchu a další

 

       Rychta
1. ročník SŠ

KAUZA OSTROV

Adaptační a stmelovací třídenní pobytový program. Těžištěm je simulační hra, ve které se z žáků stávají investigativní žurnalisté. Ti postupným pátráním odhalují, kdo stojí za machinacemi s pozemky v CHKO. Samostatné i skupinové aktivity pomáhají žákům poznat sebe, spolužáky i učitele.

 

Během týdne vás kromě luštění složitých zápletek čeká:
• výprava do Ostrova u Macochy
• práce s technikou a natáčení vlastních reportáží
• rozvoj kritického myšlení
• skupinové aktivity a tmelení kolektivu

 

Krátký videospot k programu.

  Soubory ke stažení: PDFPDF   Rychta

 

Rychta – terénní exkurze

Programy probíhají v přírodovědně a výukově hodnotných částech Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Doporučená délka programu je 5 hodin, pokud není uvedeno jinak. Cena exkurze je 90 Kč/os./5 hod., za každou hodinu navíc 10 Kč/osobu. Jízdné a případné vstupné se platí zvlášť. Je vhodné, aby si žáci s sebou vzali pláštěnku, pevnou obuv a oděv do terénu, psací potřeby, jídlo a pití na celou exkurzi. Programovou náplň lze po domluvě tematicky zaměřit.


4.–6. ročník ZŠ

VÝPRAVA DO DOBY LEDOVÉ

Staneme se tlupou lovců z doby ledové. Vyzkoušíme si přežití v zimní přírodě a prozkoumáme, jak zimu přežívají živočichové a rostliny. Rozděláme oheň jako pravěcí loci a ulovíme něco k snědku. Program vyučujeme od listopadu do března, probíhá celý venku. Za dobrých podmínek využíváme sněžnice.

Cena: 90 Kč + 15 Kč za „ulovenou“ svačinu.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

105 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ

Projdeme jednou z nejcennějších částí Moravského krasu s fenoménem Býčí skály. Poznáme zdejší krasovou krajinu, seznámíme se s historií jejího osídlení i místní tavby železa.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

MORAVSKÝ KRAS OD SEVERU K JIHU

Během celodenní autobusové exkurze porovnáme především severní a střední krasu z hlediska geologie a geomorfologie, vegetace, historie osídlení a vlivu hospodaření a turismu na krajinu a životní prostředí. Můžeme navštívit Holštejn, Rudici, Josefovské údolí atd.
Doporučená doba exkurze: 7 hod.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

PUTOVÁNÍ K PROPADÁNÍ

Vydejte se s námi do okolí Rudice. Uvidíme, jak krasovou krajinu přetváří voda a jak ji využívá člověk. Dozvíme se, jak geologie souvisí s vegetací i s celkovou podobou místa. Nemineme pískovnu Seč, geopark, skalní amfiteátr Kolíbky či Rudické propadání.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

TAJEMSTVÍ DUTÝCH SKAL

Exkurzi zahájíme na „střeše krasu“ v Šošůvce. Poté se vydáme do tajemných a fascinujících krasových krajin – nahlédneme do jeskyně Lidomorna, prozkoumáme tok Bílé vody a vystoupíme na zříceninu hradu Holštejna.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

ÚDOLÍ KOSTÍ

V údolí Říčky, jedné z nejbohatších paleontologických lokalit střední Evropy, si ukážeme, jak vypadala krajina v době ledové. Vyzkoušíme si, jak žili dávní lovci. Zjistíme, zda v nás není kousek neandrtálce.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Záhady Rakoveckého údolí

Cyklistická nebo pěší exkurze do Rakoveckého údolí, při níž žáci zkoumají krajinu dnešní i minulou. Využijí mapy i pohled do okolí, aby zhodnotili proměny krajiny a jejich příčiny. Rozhodnou, jestli je území původní divočina, nebo kulturní krajina. Exkurze může být doplněna o biologickou terénní výuku.
Doporučená doba exkurze: 5-7 hod.

90+ Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

ŽIVOT NA (VE) VÁPENCI

Jaké to je v obci, kde nemá cenu kopat studny? Jak může zmizet potok uprostřed vesnice? Proč nejsou osídlené krasové plošiny? Přijeďte s námi pátrat, jaká tajemství skrývají krajiny nadzemní i podzemní v okolí vesnice Ostrov u Macochy. Nabízíme v pěší i cyklistické variantě.

Doporučená doba exkurze: 5 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
1.–4. ročník SŠ

Ztraceni v divočině

Učit o divočině ve školních lavicích?! Hledáte jiné možnosti? Přijeďte se svými žáky na unikátní terénní program. Žáci získají nové znalosti, vyzkouší si orientaci v terénu a především si odnesou spoustu dojmů a zážitků z volného putování krajinou.

Doporučená doba exkurze: 6 hod.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

 

Rychta – Jednodenní výukové programy

Jednodenní výukové programy probíhají v lednu (po domluvě i v jiném měsíci) přímo v budově Rychty v Krásensku. Program je rozdělen na dva na sebe navazujících bloky a celková délka programu je 4 vyučovací hodiny. Pro kvalitní program doporučujeme maximálně 40 účastníků. Cena za výukový program je 90 Kč. V případě zájmu lze na Rychtě zajistit oběd za 70 Kč/os.

 

4.–9. ročník ZŠ, SŠ

DOTEKEM K POZNÁNÍ

Kolik zubů má had? Mění chameleon barvy? Jak rychle běhá šváb? Pojďme společně překonávat předsudky a vyvracet mýty o živočišné říši! Během programu se pomocí kontaktní výuky seznámíme s více či méně exotickými živočichy chovanými v našich teráriích.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–8. ročník ZŠ

EKOLOGIE DO KAPSY

Prozkoumáme, jak funguje ekologicky šetrný provoz budovy. Výsledky průzkumu se budou hodit ve hře, při které se mimo jiné dozvíme, jak funguje solární panel nebo co žije v kompostu. V druhé části programu se zaměříme na jednotlivé obalové materiály.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

POKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Putování Pálavou, Bílými Karpaty, Podyjím i Moravským krasem. Zamyslíme se nad tím, proč máme chránit přírodu a co ji ohrožuje. Co má vlastně takový ochránce na starosti a s čím musí bojovat? Přiblížíme si kategorie územní ochrany v České republice.

Optimální počet žáků je 30.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

VETŘELCI MEZI NÁMI - INVAZNÍ DRUHY NAŠÍ PŘÍRODY

Zjistíme, co jsou invazní rostliny a živočichové, kolik jich v ČR žije, jaké mají vlastnosti a proč tu jsou. Budeme přemýšlet, jak a jestli vůbec se s těmito vetřelci můžeme vypořádat. Využijeme pracovní listy, hry, práci s texty a řízenou diskuzi.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

SIMULAČNÍ HRA FISHBANKS, LTD.

Pustíme se do nelítostného konkurenčního boje v rybářském průmyslu. Co se však stane, když zapomeneme na vyčerpatelnost přírodních zdrojů? Hra se podrobněji věnuje ekosystémové dynamice a mořím a využívá rybářského průmyslu k ilustraci hospodaření s obnovitelnými zdroji.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

 

Rychta – Jednodenní projektové dny

Žáci absolvují projektově koncipovanou výuku. Na základě vlastních pozorování a zjišťování zpracují data, interpretují je a vytváří si vlastní postoje k tématu. Výuka rozvíjí základní klíčové kompetence. Optimální počet účastníků je 30.

Cena je 110 Kč/os.

 

7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Novinka: Bádání za humny

Badatelský den, během kterého se žáci seznámí s metodami přírodovědného průzkumu, sami si navrhnou výzkumnou otázku, hypotézu a postup, jak ji ověřit. Je na louce více druhů rostlin nebo živočichů? Jak daleko doskočí kobylka? Kolik vody zadrží mech? Jak pestré výzkumné otázky sestaví vaši žáci?

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

110 Kč      Rychta
9. ročník ZŠ, SŠ

ŠUTRgame

Akční geologický program, který probíhá formou terénní simulační hry. Spojuje téma neobnovitelných zdrojů s geologickým vývojem území ČR. Žáci zakládají těžební společnosti, volí strategii těžby a snaží se vytvořit stabilní firmy.

Doporučená doba programu: 5 hod.

110 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

DŽUNGLE POD NOHAMA

Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé, zejména hmyz, pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat a pozorovat.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od května do října. Nelze realizovat v nepříznivém počasí.

 

Cena programu dle místa realizace: 110 Kč v Krásensku, 140 Kč na okraji Brna či Blanska.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Ryba na prášcích

Má příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve vodě? Bude příroda díky kosmetice čistší a krásnější? To je téma programu o osudu chemikálií, které užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení přírody a jaký je osud chemikálií, které máme běžně doma.
Doporučená doba programu: 6 hod.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF   Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

PROJEKTOVÝ DEN S MOKŘADEM

Luxusní golfové hřiště, nebo nevýznamný rybníček v polích? To je prvotní problém, se kterým žáci během programu pracují. Stávají se odborníky, zpracují průzkum blízké mokřadní lokality a dle výsledků doporučí zachování, či zrušení významného krajinného prvku.
Doporučená doba: 6 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–8. ročník ZŠ

Život v korunách stromů

Žáci poznávají význam stromů. Zkoumají stromy jako ekosystémy hostící různé druhy organismů a zjišťují, jak je propojen život v korunách s životem v půdě. To vše formou praktických výzkumných úkolů a s využitím pozorovací plošiny na stromě.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října. V nepříznivém počasí je program omezen.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

 

Jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
Adresa pro zasílání pošty:
Lesní škola Jezírko čp. 97
pošta Brno-Soběšice 644 00
Tel.: 545 228 567
Kontaktní osoba: Světla Froncová
E-mail: jezirko(at)lipka.cz

 

Dopolední programy

Programy pro MŠ až 2. třídu ZŠ probíhají vždy od 9 do 12 hod., ostatní programy probíhají od 9 do 12.30 hod. Po domluvě lze začátek programu posunout na 8.30 hod. Na Jezírku můžeme vyučovat dvě třídy současně.

Programy pro MŠ jsou připraveny pro děti od 5 let, pro mladší děti lze objednat samoobslužnou variantu programu Lesní naučná stezka.

Cena dopoledních programů je 100 Kč/os.

 

Terénní programy k Lesní naučné stezce Jezírka

Mateřským a základním školám nabízíme terénní výukové programy, které využívají zastavení a interaktivní prvky Lesní naučné stezky. K samoobslužné variantě vám v předstihu zašleme metodiku a před programem zapůjčíme pomůcky.

Cena samoobslužného programu (bez pedagogů Jezírka): 50 Kč/os.

Cena lektorovaného programu: 100 Kč/os.

 

Pronájem ohniště

Po domluvě si lze po dopoledním programu pronajmout ohniště na opékání za cenu 50 Kč/hod.

 

Prosíme učitele, aby nám tři pracovní dny před programem potvrdili účast a upřesnili počet účastníků. Na program si vezměte sportovní oblečení, pláštěnky a terénní obuv. Nezapomeňte přezůvky a svačinu (případně oběd), pití zajistíme.

 

 

Jezírko - půl dne

Lesní naučná stezka pro MŠ - TERÉNNÍ PROGRAM

Program využívá Lesní naučnou stezku Jezírka. Děti se vydají po stopách lesních zvířat, seznámí se s broukem kůrovcem a jeho rodinou, dozvědí se, proč mají někteří motýli na křídlech oči, zahrají si na dendrofon nebo vyzkoušejí, jakou sílu má voda.

Program se vyučuje od září do října a od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1. ročník ZŠ, MŠ

Večerníček na výletě

Program zavede děti mezi známé postavičky z večerníčků. Přiblíží jim, jak vypadají jejich skuteční představitelé v přírodě a prostředí, kde žijí. Součástí programu je prolézání modelem mraveniště.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1. ročník ZŠ, MŠ

ZMIZET Z OČÍ

Víte, jak se dovedou v přírodě zvířata chránit pomocí svého zbarvení? Víte, která žabka se skryje před čápem v trávě a která se nebojí ukázat nepříteli své oranžové bříško? Prozkoumejte barvy některých živočichů i pestrý svět rostlin.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

DŘEVĚNÝ SVĚT

Larva brouka tesaříka provede děti od kořene až po korunu stromu a seznámí je se životem stromů a jejich využitím. V rámci programu si děti na kachlových kamnech upečou bramborové placky.

Program vyučujeme v listopadu až březnu.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

KDO BYDLÍ V LESE?

Jaká zvířata můžeme potkat v lese? Vydejme se za nimi na výlet společně se strakapoudem! Zaposloucháme se do jejich hlasů, poznáme jejich obydlí a budeme hledat stopy odhalující jejich přítomnost. Součástí programu je návštěva výukového prvku představujícího noční les.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

MRAVENCOVO DESATERO

K čemu má mravenec tykadla? Kam vedou mravenčí silnice? Poznejte život mravenců, seznamte se s jejich pomocníky i nepřáteli a také s prostředím, ve kterém žijí. Součástí programu je prolézání modelem mraveniště.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

NÁVŠTĚVA VE VČELÍM ÚLE

Pojďte s námi na dobrodružnou výpravu do světa včel! Děti si vyzkoušejí různá včelí řemesla, ochutnají včelí produkty a u proskleného včelího úlu pozorují život včely.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–2. ročník ZŠ, MŠ

VODNÍK JEZERNÍČEK VYPRAVUJE

Vodník Jezerníček představí dětem svoje kamarády z jezírka. Děti pozorují drobné vodní živočichy, poznávají jejich život, zjišťují, jak se vyvíjejí a čím se živí. Ochutnají různé druhy vod a odnesou si vlastní výrobek.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–3. ročník ZŠ, MŠ

Pásl ovčák ovce

Víte, že ovce pomáhají stěhovat rostliny? A proč je dobré mít ovečky v krajině? Pohladíte si a nakrmíte živé ovečky, čeká vás tvoření z ovčí vlny.

V adventní době máme na Jezírku zapůjčené dvě ovce z Lamacentra.

Program vyučujeme v listopadu a prosinci.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–3. ročník ZŠ

LES VŠEMI SMYSLY

Věděli jste, že les můžeme ochutnat, očichat či osahat bosýma nohama? Společně zjistíme, že kopřiva nám jazyk vůbec spálit nemusí, připravíme si bylinkový čaj, pořádně se vyběháme při „živém“ pexesu a vytvoříme si lesní parfém. Za teplého počasí si namasírujeme chodidla na hmatové stezce.

Vytvoření programu bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
1.–5. ročník ZŠ

Lesní naučná stezka pro ZŠ – TERÉNNÍ PROGRAM

Žáci rozehrají dřevěný nástroj dendrofon, vydají se po stopách lesních zvířat a odhalí příběhy v nich ukryté. Vyzkouší si, co obnáší práce geologa a jakou sílu má voda, nahlédnou do života brouka kůrovce a vystopují zmizelé obyvatele lesa.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
2.–5. ročník ZŠ

V ZIMNÍM KOŽICHU

Program je zaměřen na poznávání zimní přírody. Žáci si vytvářejí vlastní zimní příběh, učí se stopovat a odlijí si stopu ze sádry. Součástí programu je návštěva výukového prvku představujícího noční les.

Program vyučujeme od listopadu do března.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–5. ročník ZŠ

BARVY ZEMĚ

Kolik barev má země? Může být červená i modrá? „Žížalí chodbou“ prolezeme do světa půdy, který prozkoumáme a ohmatáme. Naučíme se vyrábět barvy z půdy, nalovíme půdní breberky, podíváme se zblízka na žížalí štětinky a společně zjistíme, že půda není jen pro krtky.

Program vyučujeme v září a říjnu a od března do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–5. ročník ZŠ

CO SKRÝVÁ LES

Pestrý program zaměřený na poznávání lesa různými způsoby včetně zapojení smyslů. Žáci zkoumají konkrétní strom od kořenů až po korunu a vytvoří si jeho portrét.

Program vyučujeme v září a říjnu a od března do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–5. ročník ZŠ

JAK ROSTE LES - TERÉNNÍ PROGRAM

Jedinečná šance prožít a poznat celý dlouhý život stromu od semínka až po mrtvý tlející strom. Žáci se přímo v lese seznámí s faktory působícími na stromy a les během jeho růstu.

Vytvoření programu bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.

Program vyučujeme od září do října a od března do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–5. ročník ZŠ

Sojčí lumpárny

Jak se ptačí svět přizpůsobuje drsným zimním podmínkám? Jak souvisejí krásná jablka s hnízděním sýkorek? Žáci se formou her dozvídají zajímavosti z ptačího světa, vyrobí si dřevěné ptačí krmítko a naučí se správným zásadám zimního přikrmování ptáků.

Program vyučujeme od září do března.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–6. ročník ZŠ

SPOLEČENSTVO PRŮSVITNÝCH KŘÍDEL

Vypravte se s námi do světa včel a mravenců! Proniknete do tajemství jejich dokonalé organizace a dělby práce, ochutnáte včelí produkty a prolezete si model mraveniště. Čeká vás pozorování života včel v proskleném úle.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
3.–6. ročník ZŠ

VODNÍ KRÁLOVSTVÍ LESA

Program je zaměřený na význam vody v krajině a její důležitost pro různé organizmy. Jeho součástí je stopování potůčku a průzkum vodou ovlivněných stanovišť i s jejich obyvateli, podle ročního období také lovení vodních živočichů, nebo modelování vodního toku.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
4.–6. ročník ZŠ

NA KAMENI KÁMEN

Žáci se seznámí s některými druhy hornin využívanými člověkem a vybrané druhy prozkoumají v terénu pomocí geologického kladívka. Dramatickou formou ztvární vznik a vývoj života na Zemi.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
4.–6. ročník ZŠ

POTRAVNÍ VZTAHY A FOTOSYNTÉZA

Kdo je to rozkladač? Odkud čerpá živá příroda energii? Žáci prozkoumají potravní vztahy mezi organismy. Stanou se z nich herci a vyzkouší si, co se odehrává ve stromě při fotosyntéze. Od jara do podzimu také pozorujeme půdní rozkladače přímo v terénu.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
5.–7. ročník ZŠ

VRABČÁKOVY PTÁKOVINY

Žáci prozkoumají tajuplný svět ptáků. Zjistí, čím se mezi sebou jednotlivé druhy liší a co je ohrožuje. Při výrobě ptačí budky si vyzkoušejí práci s pilou a kladivem. Program je vhodný zvláště pro zimní období.

Program vyučujeme od září do března.

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
5.–8. ročník ZŠ

Po stopách šelmy

Výprava do světa šelem. Kdo je to šelma? Jak ostré jsou medvědí špičáky? A jaké šelmy se toulají našimi lesy? Žáci se zúčastní zvířecí seznamky, vyřeší příběh s detektivní zápletkou a  poznají, jak hebký má liška kožíšek.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

LES A KLIMA

Jakou cenu má les? V průběhu programu žáci komplexně nahlížejí na funkce lesa, seznamují se s uhlíkovým cyklem a porovnávají ekonomická a environmentální hlediska ochrany přírody. Zahrají si simulační hru Zábavní centrum, nebo les?

 

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

ORGANISMUS JMÉNEM VODA

Proč je dnes vody moc nebo málo? Při hrách a aktivitách žáci přemýšlejí o koloběhu vody i příčinách a dopadech jeho narušení. Díky modelu říčních koryt se seznámí s dopady regulace vodních toků na krajinu a s možnostmi využívání energie vody.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Jak se práší kolem spraší

Horniny jsou všude kolem nás. Jakou podobu jim vtiskl zub času a kam je vítr ještě zavane? Geologický program, ve kterém se žáci seznámí s některými našimi horninami. Prozkoumají je v terénu za pomoci geologického kladívka a vytvoří si vlastní sbírku, kterou si odnesou do školy. Osobně zažijí některé geologické procesy.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
Jezírko - půl dne
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

SVĚT POD NOHAMA

Žáci se vydají na neobvyklou výpravu do světa půdy. Čeká je orientace v mapě a zkoumání půdy přímo v terénu v rámci průzkumu půdních sond. Na vlastní kůži se seznámíme s půdní faunou a vyzkoušíme náš hmat na půdních hmatkách.

Program vyučujeme od září do října a od dubna do června.

 

100 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko

 

 

Jezírko – Pobytové programy

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Jezírko
Adresa pro zasílání pošty:
Lesní škola Jezírko čp. 97
pošta Brno-Soběšice 644 00
Tel.: 545 228 567
Kontaktní osoba: Ingrid Boučková
E-mail: jezirko(at)lipka.cz

 

Pobytové ekologické výukové programy Jezírka jsou určeny pro žáky 1. až 6. ročníku ZŠ, navazují na RVP a jsou vhodným doplněním výuky v rámci různých předmětů. Pobyty můžete celoročně využít jako školu v přírodě nebo na začátku roku ke stmelení kolektivu. Zvláště v jarních a podzimních měsících probíhá většina programu v terénu.

 

Programy jsou připraveny a vedeny kvalifikovanými lektory. Klademe důraz na odbornou správnost a aktuálnost předávaných informací, do programů zařazujeme nové výukové metody a přístupy. Našimi hlavními zásadami jsou především respektující přístup k dětem, zajištění bezpečné atmosféry a podpora dobrých vztahů ve skupině. Výukové programy lze využít při naplňování ŠVP.


Délka pobytu je 4 nebo 5 dní, program vedený pedagogy Lipky zahrnuje zpravidla 23–28 vyučovacích hodin. Program je optimální realizovat pro 15–32 žáků.


Žáci a učitelé jsou ubytováni v nové budově ve 2- až 6lůžkových pokojích s celkovou ubytovací kapacitou 34 lůžek.

 

Cena pobytu ve šk. roce 2017/2018 činí celkem 1800 Kč/žák nebo 2200 Kč/žák dle zvolené varianty. Cena zahrnuje program, ubytování, stravování 5krát denně a pitný režim.

 

Ceník pobytových programů Jezírka naleznete zde.

Pro více informací o pobytech pracoviště Jezírko klikněte sem.

 

1.–2. ročník ZŠ

Zakletý les

Kam zmizely z lesa prameny, potoky a studánky? A proč se z lesa odstěhovala zvířata? Formou pohádkového příběhu, her i vlastního zkoumání žáci objevují zákonitosti přírody a vracejí do vysušeného lesa vodu. Čeká je výlet spojený s dorozumíváním zvířat, zkoumání drobných živočichů v lesní hrabance, tvořivé a pohybové aktivity a pečení chlebánků v peci nebo na ohni.

Program vyučujeme od března do října.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

KDO NESPÍ, NEZASPÍ

Jaká jsou tajemství zimního lesa? Která zvířata můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz? Žáci během programu objevují, jaké děje probíhají v přírodě v zimě, a učí se správným zásadám pobytu člověka v zimní přírodě. Čeká je výlet spojený se stopováním zvířat, práce se dřevem, příprava ohně a vaření na ohni. Součástí programu je také večerní dobrodružné putování lesem a objevování tajů noční přírody.

Program vyučujeme od listopadu do března.

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
1.–4. ročník ZŠ

OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ

Pojďme se společně připravit na Vánoce! Pobyt je připraven pro zimní období, kdy větší část programu probíhá v teple Jezírka. Během pobytu si žáci vyzkoušejí práci se dřevem a ovčí vlnou, uvaří tradiční pokrm a upečou vánočku. Program je motivován setkáním s mudrcem z dávné doby a jeho příběhem, který prožil. Společně s ním pak žáci putují za kometou. V programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, večerní stezka lesem a činnosti podporující spolupráci. Program seznamuje žáky s původem některých potravin a oblečení. Žáci si vytváří kladný vztah k domácím zvířatům, během týdne mají možnost se starat o dvě ovce, které Jezírku pro předvánoční čas zapůjčuje Lamacentrum Hády.

Program vyučujeme v listopadu a prosinci.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

CO SE DĚJE V LESE

Žáci nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese, a to přímo v lesním terénu v okolí Jezírka. Žáci si vyzkoušejí roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu, prozkoumají, jakou úlohu zastávají v lesním ekosystému jeho jednotlivé složky, jaké jsou vztahy a vazby mezi nimi a co se stane, když dojde k jejich narušení. Zjistí, jaké důležité funkce zastávají na planetě Zemi lesy. V programu nechybí pohybové hry v lese a drobné aktivity podporující spolupráci v kolektivu.

Program vyučujeme od září do října a od března do června.

 

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
3.–6. ročník ZŠ

VODA - PRAMEN ŽIVOTA

Kdo je to blešivec, splešťule či pošvatka? Žáci získají přehled o měnícím se vodním prostředí a prozkoumají působení člověka na vodu v krajině. Vydají se po stopách potůčku, sami si vyloví a určí živočichy vázané na stojaté i tekoucí vody. Stanou se autory vlastního příběhu vodního živočicha. Na modelu vodního toku určují záplavová území, rozlišují mezi přirozeným a regulovaným vodním tokem, zabývají se základními otázkami povodňové prevence. Zamýšlejí se také nad možnostmi výroby energie pomocí vody, prakticky si některé možnosti vyzkoušejí.

Program vyučujeme v září a od dubna do června.

 

 

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko
4.–6. ročník ZŠ

TAJEMSTVÍ STARÉ HÁJENKY

Víte, jak se žilo v hájence? Co všechno měl a má hajný na starosti? A co obnáší život lesníka na samotě v hájence? Programem vás provede hajný, se kterým žáci objeví různá tajemství lesa. Během programu si žáci vyřežou dřevěnou lžíci, budou sledovat kácení suchého stromu v lese a dřevo následně zpracují na topení v peci, ve které si upečou slané a sladké koláče. Nastraží fotopast, pomocí které budou sledovat život v lese, a seznámí se s lesnickými značkami, jež mohou vidět na stromech v lese. Do programu jsou zařazeny pohybové hry v přírodě, praktické ukázky z lesnické činnosti a aktivity podporující spolupráci. V průběhu celého pobytu žáci hrají deskovou hru, ve které se starají o svůj díl lesa. Program klade důraz na význam biologické rozmanitosti lesních ekosystémů a prostřednictvím didaktických her seznamuje žáky s koloběhem živin.

Program vyučujeme od listopadu do března.

  Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Jezírko

 

Kamenná

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Kamenná
Kamenná 20, 639 00 Brno
T: 543 420 825, 602 684 393
Kontaktní osoba: Ludmila Chmelíková
E: kamenna(at)lipka.cz

 

Dopolední programy probíhají od 9 do 12 hodin. Cena programu pro jednoho účastníka je 80 Kč. Prosíme přihlášené, aby se nám tři dny před programem ozvali a upřesnili počet účastníků, kteří se k nám chystají.

 

3.–4. ročník ZŠ

Kdo nám bydlí v zahradě – novinka od 04/2018

Je naše zahrada jenom naše? Kdo všechno tam bydlí s námi? Jak můžeme přilákat další užitečné tvory? Mají v zahradě opravdu všechno, co potřebují? Pojďme si zahrát na realitní kancelář a společně vytvořit nabídku komfortního, bezpečného bydlení a stravování pro nejrůznější pomocníky z živočišné říše.

80 Kč      Kamenná
3.–4. ročník ZŠ

Není včela jako včela – novinka od 04/2018

Víte, že opylovat květy umí nejen včela medonosná? Na zahradě najdeme také mnoho jiných opylovačů: samotářské včely, čmeláky, pestřenky, motýly a další zajímavé tvory. V programu se seznámíme s jejich vývojem, navštívíme včelí bufet, podíváme se na svět jejich očima a naučíme se vyrábět úkryty a domečky.

80 Kč      Kamenná
4.–6. ročník ZŠ

ZVÍŘATA, KTERÁ ZMĚNILA SVĚT

Nejen králové a vynálezy se podíleli na utváření dějin. Svou roli měli i nenápadní živočichové. Budeme o nich přemýšlet jako o stavitelích, cestovatelích a  popelářích. Jak vypadal život na planetě Zemi v minulosti? Kdo stojí za vznikem ostrovů? Jaká je role rozkladačů? Jak mohou nepůvodní druhy živočichů ovlivnit místo, ve kterém žijí?

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
6.–9. ročník ZŠ

ŠPILBERK ZNÁMÝ A NEZNÁMÝ

duben–říjen

Využijte tento program třeba jako doplnění školního výletu!

Žáci se s pomocí historických map a starých fotografií vydají na cestu do historie hradu Špilberku, hradního kopce i celého Brna a odhalí změny a environmentální problémy, kterým museli Brňané v minulosti čelit.

Program vyučujeme v parku pod hradem Špilberkem, probíhá po celou dobu v terénu a je realizován za každého počasí. Doporučujeme, aby si žáci vzali vhodný oděv a obuv, pláštěnku a svačinu.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
7.–9. ročník ZŠ

NĚCO JE VE VZDUCHU

Co všechno se skrývá ve vzduchu, který dýcháme? S průzkumem neviditelného vzdušného koktejlu začneme v domácnostech, kde ho ovlivňuje náš životní styl i vybavení bytu. Zbavíme se škodlivin větráním? V rolích zástupců vlád různých států budeme řešit problematiku prachu, oxidů dusíku, přízemního ozónu i dalších látek.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
8.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

KDO JE ZA VODOU?

V jedné řezané růži zakoupené v květinářství bereme stovky litrů vody z Keni. V jednom kilogramu hovězího masa se mohou skrývat až tisíce litrů vody.Je voda jen nedostatkové zboží nebo lidské právo? Kdo má vody dostatek a kdo musí vystačit s málem?  Co znamená pojem virtuální voda?Autorem programu je NaZemi.

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
8.–9. ročník ZŠ

KDYŽ SE ŘEKNE SEX

Sex a sexualita jsou běžnou součástí našich životů. Ale viděli jste někdy menstruační houbu? Mohli jste si sáhnout na cervikální klobouček? Program poskytuje vhled do problematiky menstruace a antikoncepce a doplňuje ho o environmentální rozměr.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

100 LIDÍ 100 CHUTÍ

Opravdu si jídlo vybíráme jenom podle chuti nebo existují i jiné motivace k výběru? Co vede lidi k veganství, vitariánství nebo freeganství? Program představuje specifické stravovací návyky současné populace a nabízí příklady environmentálně příznivého stravování.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

MÁME NA ZEMI? ANEB KOLONIZÁTOŘI VZDÁLENÝCH SVĚTŮ

Nedostatek jídla, časté povodně, znečištěný vzduch a desítky kilometrů neobydlené krajiny. Dokážete tyto drsné podmínky využít ve váš prospěch a osídlit takovou krajinu? Vyzkoušejte si, co všechno pro nás zajišťují ekosystémy a jak obtížné může být jejich služby nahradit.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

MOBIL – CO NEVYČTEME Z DISPLEJE

Kolik milionů nepoužívaných mobilů leží v našich šuplících? Tušíte, co všechno je skryté za jejich výrobou? Jak souvisí například s konfliktem v Demokratické republice Kongo?  Program odkrývá environmentální, sociální i ekonomické problémy spojené s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky, kterou denně používáme.

 

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
3.–4. ročník SŠ

NENECHTE SE ZASTAV(I)ĚT!

Co dělat v případě, když se občanům ve veřejném prostoru něco nelíbí? Jak prosadit návrhy na zlepšení? Program spjatý s problematikou staveb hypermarketů umožní žákům vyzkoušet občanská práva nanečisto. Formou hry si osvojí, jak zpopularizovat danou kauzu nebo co obnáší správní řízení.

80 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
1.–4. ročník SŠ

Pod lavinou informací – NOVINKA od 01/2018

Jak se zorientovat v dnešním informace přehlceném světě medií? Jak posoudit, jestli je daná informace kvalitní nebo jestli se s námi snaží manipulovat? Jak se jako internetový surfař neutopit v moři informací, článků a reklam? Program představuje základní principy fungování médií a sociálních sítí a nabízí některé návody, jak s nimi pracovat, aby se nám stala dobrými informačními pomocníky.

       Kamenná

 

 

KAMENNÁ – Výukové programy v Otevřené zahradě

 

4.–6. ročník ZŠ

ODPADKOVÝ KOŠ VYPRAVUJE

Co všechno o nás může prozradit náš odpadkový koš? Výukový program se zaměřuje na třídění a recyklaci odpadů z domácností a bytů. Ukážeme si, jak můžeme omezit množství námi produkovaného odpadu a jak některé odpadky ještě využít. Nebude chybět ani výroba užitečného předmětu ze zdánlivého odpadu.

 

85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
4.–6. ročník ZŠ

VODNÍ SVĚT

Pojďte s námi prozkoumat prostředí sladkých vod! Kde všude můžeme vodu nalézt? A co v ní žije? Společně budeme pracovat s modelem vodního toku, podíváme se na řeky a jejich význam v krajině a ponoříme se do světa stojaté vody. V programu jsou využity principy badatelsky orientovaného učení.

 

85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
7.–9. ročník ZŠ

ENERGIE

Slunce, voda, vítr. Můžeme z těchto zdrojů získat dostatek energie pro naše domácnosti? V průběhu programu si žáci díky interaktivním prvkům v zahradě vyzkouší, na jakém principu fungují větrné, vodní a fotovoltaické elektrárny, pojmenují jejich výhody a nevýhody a možnosti jejich využití na území České republiky.

85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
8.–9. ročník ZŠ

TAJEMSTVÍ UKRYTÉ V ZEMI

Půda a horniny představují ohromný archiv plný informací o historii Země. V součinnosti s živly, člověkem a dalšími činiteli určují dávnou i současnou podobu naší krajiny. Žáci řeší otázky spojené s různými geologickými obdobími, seznamují se s živly jako spolutvůrci prostředí na planetě a luští kód k tajemné truhle ukryté přímo v zahradě.


85 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Kamenná
7.–9. ročník ZŠ

VODA – MOCNÁ I ZRANITELNÁ (NOVINKA)

Je voda mocným živlem nebo zranitelnou součástí krajiny?

V programu se žáci seznámí s vodou jako mocným živlem a s využitím modelového vodního toku budou odhalovat příčiny povodní i nedostatku vody v krajině. Zaměříme se na vodu také jako na zranitelnou složku krajiny, zjistíme příčiny znečišťování vody a pomocí bioindikace určíme kvalitu vody v místním jezírku.

 

85 Kč      Kamenná

© LIPKA 2018