KAMENNÁ

kroužky


Kamenná je nejmladším pracovištěm Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Nese čestné jméno Vzdělávací centrum Aleše Záveského, které upomíná na tvůrce českého pojetí ekopedagogiky. Pracoviště Kamenná rozvíjí systém vzdělávání pedagogů od dlouhodobého specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy ve školách až po jednotlivé tematicky zaměřené semináře pro učitele různých oborů na všech stupních škol.

 

V Jihomoravském kraji Kamenná koordinuje sítě škol se zájmem o environmentální výchovu (M.R.K.E.V. a Mrkvička), poskytuje poradenství, jak zapracovat environmentální témata do výuky i provozu školy, podílí se na mezinárodním programu Ekoškola. Zvláštní pozornost věnuje například tématu výuky o regionu či přírodních školních zahrad.

 

Ekopedagogové z Lipky připravují na povolání také učitele budoucí – vyučují vysokoškolské studenty pedagogických oborů environmentální témata. Kamenná nabízí semináře pro pracovníky středisek ekologické výchovy a další lektory environmentální výchovy. Středním školám nabízí také výukové programy, jejichž tematickou nabídku postupně rozšiřuje.

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

NEPŘEHLÉDNĚTE

Aktuálně

KONEV a Konvička

Opět po roce vás zveme k účasti na Konferencích k environmentální výchově, které se letos zaměří na velmi aktuální téma voda. Program i přihlášky najdete zde: KONEV, Konvička.

více informací
Zahradnické minimum pokračuje!

Do konce roku zbývají dvě poslední setkání oblíbeného zahradnického minima!

více informací

Kamenná

Staré pověsti české v hudbě

Naučte se s námi 2.–3. prosince písničky a hudebně-pohybové hry, ve kterých se setkáme třeba s Libuší, Přemyslem či Bivojem

více informací

Kamenná

BB - Seniorský klub

První ze čtyř setkání Seniorského klubu proběhne již ve čtvrtek 29. září!

více informací

Kamenná

Informační servis LIPKY

Chtěl byste dostávat informace o našich akcích a dalších novinkách e-mailem?

 Střípky z Lipky pro veřejnost
 Zpravodaj pro učitele
 

Stručný výpis z kalendáře akcí

KDY CO
29.9.2016-15.12.2016 BB - seniorský klub
30.9.2016-5.11.2016 Kurz pro pedagogy volného času
2.11.2016 Konference k environmentální výchově: Voda – mocná i zranitelná
3.11.2016 Konference k environmentální výchově v MŠ: Poklad ze studánek
10.11.2016 Zahradnické minimum - Jak přilákat užitečné živočichy*
22.11.2016 Konference k Soutěži diplomových prací
24.11.2016 Senioři a děti - Vynálezy osvětlovací
2.12.2016-3.12.2016 Staré pověsti české v hudbě

© LIPKA 2016