IV. ročník soutěže středoškolských prací

Ve IV. ročníku soutěže soutěžilo celkem 13 prací. Vyhlášení výsledků současně s prezentacemi prací a odbornou diskusí proběhlo v pondělí 17. října 2016 v prostorách krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

Odborná komise ocenila celkem 5 prací. Poprvé byla udělena také mimořádná cena Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ocenění převzali ceny z rukou ředitelky Lipky Hany Korvasové, vedoucího katedry 
environmentálních studií doc. Bohuslava Binky, Ph.D. a zástupkyně za odbor životního prostředí JMK Ing. Veroniky Blažkové.


Oceněné práce včetně jejich autorů:

1. Vendula Letovská (Purkyňovo gymnázium Strážnice): Zánik Miliových luk

2. Anna Lízalova (Střední zahradnická škola Rajhrad): Mapování výskytu bobra evropského (Castor fiber)v okolí Ivaně a Pasohlávek

3. David Pavlík, Veronika Valouchová (Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše): FlowerID - botanický klíč pro Android


Zvláštní cena Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU byla udělena Romaně Kopecké z Gymnázia Brno Řečkovice za práci Dlouhodobý biomonitoring a stanovení fytotoxicity vod a půd ze skládky tuhého komunálního odpadu Zdounky.

 

Zvláštní cenu Lipky obdržel kolektiv autorek ze Střední pedagogické školy v Boskovicích Michaela Brožovicová, Klára Jandorová a
Veronika Chrastinová za práci Každý chce vidět svoji hvězdu.


Všem oceněným blahopřejeme.

 

Výsledky předchozích ročníků soutěže:

III. ročník soutěže (2015)

II. ročník soutěže (2014)

I. ročník soutěže (2013)

FOTOGALERIE

© LIPKA 2019