III. ročník soutěže středoškolských prací

Ve III. ročníku Soutěže středoškolských prací byly na podzim 2015 oceněny tyto práce:

 

1. Jan ChytrýHodnocení změn jihomoravské krajiny pomocí opakovaných historických fotografií

2. Tereza KadlecováCestou ke zdravému bydlení

3. Jana Tesařová, Ctibor ŠtipskýHydrologie řeky Říčky


Zvláštní cenu Lipky získala Lucie Urbanová za práci Botanická kresba: Atlas semen a plodů našich domácích a zdomácnělých dřevin.


Všem oceněným blahopřejeme.

Fotogalerie:


FOTOGALERIE

© LIPKA 2019