Pro pedagogy a vychovatele

Pro pedagogy a vychovatele pořádáme na pracovišti Lipová dva typy vzdělávání – semináře a řemeslné kurzy. Ze seminářů si odnesete Osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT, na kurzech můžete po vyžádání dostat potvrzení o jejich absolvování, nejsou však akreditované.

 

Semináře

Několikrát do roka se konají semináře pro vychovatele školních družin, učitele mateřských škol a prvního stupně ZŠ. Jejich cílem je prohloubit environmentální vědomosti a inspirovat vychovatele a pedagogy k novým aktivitám v praxi. Přírodovědné zaměření všech aktivit, které si na seminářích vyzkoušíte, vybízí k jejich využití při přípravě škol v přírodě i jednodenních výletů. Náplň seminářů se snažíme vybírat podle přání samotných účastníků.

 

Součástí každého semináře je teoretická část, která ujasní a obohatí dosavadní vědomosti. Převažuje však část praktická, ve které se prolínají tvořivé, hravé i dramatické aktivity. Čas od času je na seminář přizván host, který prezentuje svou činnost – například uměleckou, chovatelskou či odbornou.

 

Z každého semináře si odnesete jak materiály z teoretické části, tak různé šablony, návody na výrobu a zdroje pro vyhledávání dalších informací a inspirací.

 

Na semináře a dílny je nutné se předem přihlásit. Nárok na cenu pro pedagogy je třeba prokázat potvrzením od zaměstnavatele.

 

Termíny seminářů a workshopů

  • Skřítkování (rukodělně-inspirační seminář a dílna)

26. září 2017 – úterý

Pomocí pohádek vás provedeme ročními obdobími a nabídneme vám čtyři různé techniky vytváření jednoduchých skřítků a víl. Ty můžete využít ve své třídě na ročních stolcích, k přibližování přírodních dějů i při hraní divadla.

Lektorky: Pavlína Veselá, Alena Uhříčková

 

  • Hospodářská zvířata a my (seminář s exkurzí)

16. května 2018 – středa

Ukážeme vám, jak lze o chovech hospodářských zvířat učit, jak žáky zaujmout pro diskusi a k hledání informací, a jak je vést k vytvoření vlastního postoje. Po úvodní metodické části a obědě se vypravíme na ekofarmu v blízkosti Brna, kde se o všem přesvědčíme na vlastní oči. Poradíme vám další tipy pro výlety na ekofarmy a užitečné metodické materiály.

Lektor: Jiří Nešpor

 

Řemeslné kurzy

Tvořivá práce s přírodními materiály na speciálních kurzech (bývalý klub Slaměnka) spojuje na Lipce milovníky tradičních rukodělných technik i pedagogy toužící po chvílích aktivního odpočinku. Kurzy probíhají během večerů a o víkendech jako jedno- i dvoudenní akce. Techniky naučené v těchto kurzech mohou pedagogové využít přímo s dětmi nebo při výrobě pomůcek a dekorací.

Více o řemeslných kurzech se dozvíte zde.

© LIPKA 2018