Jednodenní ekologické výukové programy

Lipová

 

Dopolední programy

Výuka pro ZŠ probíhá s přestávkou 3,5 hodiny, tedy od 9 do 12.30 hodin, po domluvě je možno začít podle dojezdových možností třídy. Výuka pro MŠ probíhá s přestávkou 2,5 hodiny, tedy od 9 do 11.30 hodin, po domluvě je možno začít podle dojezdových možností třídy.

Cena programu pro jednoho účastníka je 90 Kč.


V našich podmínkách můžeme vyučovat dvě třídy současně, což je výhodné nejen pro mimobrněnské školy.


Prosíme přihlášené, aby se nám tři dny před programem ozvali a upřesnili čas příchodu a počet účastníků, kteří se k nám chystají.

 

Odpolední programy

Nejen školám, ale i školním družinám, kroužkům a oddílům nabízíme pobyt na pracovišti Lipová odpoledne v čase dle vzájemné domluvy. Lze si vybrat některý z našich programů za běžnou cenu 90 Kč za účastníka.

 

Všechny programy objednávejte na jednotlivých pracovištích telefonicky, programy pro MŠ od 30. srpna 2017 od 8 hodin a programy pro ZŠ a SŠ od 31. srpna 2017 od 8 hodin.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Lipová
Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
Tel.: 543 211 264 (příp. 720 995 927)
Kontaktní osoba: Blanka Jírů
E-mail: blanka.jiru(at)lipka.cz

 

 

1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Jabloňka a Ořešánek

září–říjen

Jabloňka a Ořešánek přivítají děti v přírodní zahradě Lipky a společně s nimi využijí její plody. Budou moštovat jablíčka a barvit ořechovým listím hedvábí pro další Ořešánky. V programu bude prostor i pro hry se semeny plodů.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Potkali se v kompostu

duben–červen

V kompostu žije spousta živočichů. Ale který z nich je zajímavější? Žížala a zlatohlávek představí svá  kouzla. S žížalou děti prolezou chodbičkou, formou her se seznámí s půdou a dalšími přírodními materiály. S larvou zlatohlávka se zakuklí a promění v brouka.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Skřítek a (ne)obyčejné věci

listopad–červen

Na děti čeká pohádka o zakletém skřítkovi, kterého se pokusí vysvobodit pomocí čtyř klíčků: slaměného, dřevěného, kamenného a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se děti více seznámí pomocí her a tvoření. Společně si vytvoří krajinku s rostlinami, kterou si odnesou do školy. Za nepříznivého počasí se celý program koná v interiéru.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–2. ročník ZŠ

HOSPODÁŘSTVÍ U ŠNOFOUSE

Pohádka o panu Šnofousovi nás zavede k tématu domácích zvířat. Děti se seznámí s původem některých potravin, vyzkouší si kreslení husím brkem a stlučou si máslo ze smetany.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

Léto v přírodní zahradě

O bylinách a vodě

květen–červen

Letní zahradu plnou barev a vůní budeme poznávat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Jak voní bylinky? Jaké jsou lístky divizny? Jak zní voda? Děti poznají, že voda v zahradě nemusí sloužit jen rostlinám, ale je také útočištěm pro mnohé živočichy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

Příběhy ze starého stromu

Pohádkový příběh nás zavede za obyvateli starého stromu. Zahrajeme si na mravence a sršně, prohlédneme si skutečnou dutinu strakapouda a barvami ztvárníme lišejník.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
1.–3. ročník ZŠ

ZVÍŘATA V ZIMĚ

prosinec–únor

Co dělají zvířata naší přírody, když přijde zima? Děti poznají jejich různá přizpůsobení, zdroje potravy, stopy a jiná pobytová znamení. Zahrají si na havrany, netopýry i slunéčka a vyrobí si odlitek liščí stopy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–3. ročník ZŠ

JARNÍ PROBOUZENÍ

březen–duben

Pohádka o třešňovém skřítkovi a probouzejících se květinách zavede děti do jarní přírody. Poznáme, k čemu je rostlině cibulka, jak vypadá květ, co je opylení a jak důležité jsou včely. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobenou včelku a atlas jarních rostlin.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–3. ročník ZŠ

podzim v přírodní zahradě

O potravě

září–říjen

Pomocí pohádky a praktických činností dětem přiblížíme přírodní zahradu jako zdroj potravy pro člověka i živočichy. Žáci si vlastnoručně vyrobí jablečný mošt a upečou jablko na ohni. Zahrají si na ruměnici, sýkorku a veverku a využijí při tom výukové prvky v zahradě.

Programy Jaro, Léto, Podzim a Zima v přírodní zahradě hojně využívají smyslové a praktické aktivity. Jsou tedy vhodné a osvědčené i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tvorba těchto programů byla podpořena ESF a státním rozpočtem ČR.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–4. ročník ZŠ

JAK ROSTE CHLÉB

Poznejte cestu chleba z pole až na náš stůl. V pohádce se zamyslíme nad hodnotou půdy a nad jejím významem pro obživu člověka. Vyzkoušíme si mlácení obilí na zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a pečení chlebánků. Děti se naučí rozeznávat druhy obilí a dozví se, na co se využívají.

Inovace programu byla podpořena ESF a státním rozpočtem ČR.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
2.–4. ročník ZŠ

NECH BROUKA ŽÍT

duben–listopad

Program zavede děti do světa brouků a pavouků. Budou lovit jako běžník, objeví pavučinu křižáka, zahrabou myš jako hrobařík a budou rozkládat strom jako hladová larva roháče. Poznají tak výjimečné schopnosti těchto živočichů a porozumí jejich významu v přírodě.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
3.–4. ročník ZŠ

Zabalené Vánoce

7.–22. prosince 2017

Netradiční vánoční program, kdy se na Vánoce podíváme tak trochu jinak. Zahrajeme si na „dárečky“ a budeme hledat alternativy ke klasickému balení. Upečeme si sluníčko, umotáme svíčku, vyřežeme vánoční ozdoby ze dřeva a vyzkoušíme vánoční zvyky.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
3.–6. ročník ZŠ

PŮDA NENÍ NUDA

duben–říjen

Bádáním zjistíme, z čeho vzniká půda. Žáci si sami vyzkouší pokusy s půdou a na modelu kopce odhalí, jak půdu ohrožuje eroze. Budeme hledat a určovat půdní živočichy v zahradě a poznáme jejich roli při vzniku půdy.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
4.–6. ročník ZŠ

vlněná dílna

Inovovaný program Běžela ovečka zaměřený na kontakt dětí s ovčí vlnou. Děti si vyzkouší zpracování ovčího rouna od praní přes česání, spřádání až po tkaní a filcování. Získají informace o dalším využití tohoto obnovitelného materiálu a vytvoří si vlastní filcovaný výrobek.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
5.–7. ročník ZŠ

cesta do ekvádoru

Co se skrývá za pěstováním banánů a původem čokolády? Pomocí hry na pěstitele kakaových bobů se seznámíme s tématem fair trade (spravedlivý obchod) a jeho vlivem na život místních lidí. Zamyslíme se nad dlouhou cestou banánů na náš stůl a nad tím, jak ovlivňuje životní prostředí.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
5.–7. ročník ZŠ

Skryto za palmami

Jak souvisí chipsy a sladkosti s ohrožením orangutanů a tygrů? Kde všude najdeme palmový olej a proč se kvůli němu kácí pralesy? Pomocí simulačních her a metod kritického myšlení žáci tyto souvislosti pochopí a budou o nich diskutovat. Na závěr programu si mohou upéct sušenky bez palmového oleje, délka programu je pak 4 hod.

90 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

JAKO PRASE V ŽITĚ

Program o hospodářských zvířatech, jejich domestikaci a způsobech chovu. Formou simulačních her, filmů a diskuzí porovnáme intenzivní chovy a ekofarmy a objasníme si značku BIO. Ukážeme si také, jak v obchodě poznat původ vajíček. Program vede žáky k zamyšlení a formování postojů.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

O PŮVODU OBLEČENÍ 1 - NA VLNĚ S VLNOU

Dva na sebe navazující programy nahlíží na původ našeho oblečení z hlediska environmentálních a sociálních souvislostí. Programy doporučujeme objednávat v časovém rozestupu asi jeden měsíc, během něhož žáci zpracují krátkou anketu.

Programy byly vytvořeny za podpory ESF a státního rozpočtu ČR.

Úvodní program představuje vlnu jako přírodní a obnovitelný materiál s úžasnými vlastnostmi. Seznámíme se s chovem ovcí, zkusíme si založit modelovou ovčí farmu a povíme si o vlivu pastvy na krajinu. Naučíme se vlnu česat, spřádat a filcovat, zhotovíme si filcový výrobek a upředeme náramek.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová
6.–9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ

O PŮVODU OBLEČENÍ 2 - PŘILNU KE LNU

Dva na sebe navazující programy nahlíží na původ našeho oblečení z hlediska environmentálních a sociálních souvislostí. Programy doporučujeme objednávat v časovém rozestupu asi jeden měsíc, během něhož žáci zpracují krátkou anketu.

Programy byly vytvořeny za podpory ESF a státního rozpočtu ČR.

Seznámíme se s dalšími druhy textilních materiálů a porovnáme jejich dopad na životní prostředí při jejich získávání. Ve filmové ukázce poznáme těžké životní podmínky lidí pracujících v textilním průmyslu. Seznámíme se se lnem, budeme jej lámat, česat a spřádat a utkáme si drobný přívěsek či náramek.

90 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Lipová

© LIPKA 2018