C.5 Jak připravit úspěšný školní projekt a jak na něj získat peníze

Lektoři: Tomáš Kažmierski, Hana Korvasová

Rozsah: 240–480 minut

Forma: pracovní dílna (workshop)

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Vzdělávací kurz bude zaměřen na seznámení se základními pravidly projektového plánování, definování cílů a stanovení účelu projektu a projektových aktivit. Srozumitelnou formou se účastníci kurzu seznámí s pojmy projektový cyklus, logický rámec a fundraising. Výstupy budou moci pedagogičtí pracovníci využít při plánování projektů ve vlastní škole, popř. při získávání finančních prostředků a grantů z dotačních programů nadací, krajů či ministerstev.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019