C.14 Chov zvířat ve školách

Lektor: Dana Kellnerová

Rozsah: 120 – 180 minut

Forma: přednáška

Cílová skupina učitelů: ZŠ a SŠ

 

Kontakt se zvířaty má velmi kladný vliv na znalosti o přírodě a na chování žáků. Dítě se od živočicha, který je na člověku plně závislý, může naučit rozumět citům a potřebám druhých, což mu pomáhá také při vcítění se do svých bližních. Děti, které se setkávají se zvířaty, mají vyšší sebeúctu než jejich vrstevníci bez možnosti takového soužití. Zookoutky mohou zatraktivnit činnost i prostředí školy – rozšiřují nabídku aktivit a díky zajímavým akcím umožňují propojení života školy s veřejností. Je však třeba znát i úskalí spojená s chovem zvířat. Důležitá je nejen estetika, ale i etika chovů, bezpečnost a hygiena, volba vhodného prostředí i režimu, a v neposlední řadě znalost legislativy zabývající se ochranou zvířat.Přednáška je určena zejména vedoucím chovatelských kroužků, učitelům přírodovědných předmětů i třídním učitelům, v jejichž třídách jsou chována drobná zvířata. Pasáže o legislativě můžou být užitečné ředitelům škol, lze je využít také v hodinách občanské výchovy. V případě zájmu školy je možné přednášku spojit s praktickou ukázkou chovu živočichů na pracovištích Lipky. Účastníci obdrží metodický materiál.

 

Tvorba modulu byla podpořena projektem Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy (reg. č. CZ.1.07/1.100/14.0151), který realizuje Lipka, a který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 


FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019