LIPKA NABÍZÍ PEDAGOGŮM

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Lipka poskytuje komplexní nabídku vzdělávání pro pedagogy všech stupňů škol, od dlouhodobých kurzů pro koordinátory environmentální výchovy ve školách či systematické spolupráce se školními kolektivy až po tematicky pestrou nabídku seminářů pro pedagogy mnoha vzdělávacích oborů. Systém vzdělávání zahrnuje mimo jiné i terénní exkurze, konference k environmentální výchově – KONEV pro pedagogy ZŠ a SŠ a Konvička pro pedagogy MŠ – či týdenní kurz Repetitorium terénní přírodovědy.

Aktuální nabídku akcí naleznete v kalendáři akcí nebo se podívejte na souhrnou nabídku akcí pro pedagogy na školní rok 2018/2019.

 

 

MODULOVÉ SEMINÁŘE

Ušijte si seminář pro vaši školu s Lipkou přímo na míru! Lipka nabízí uspořádání seminářů pro celý tým jedné školy. Podívejte se na nabídku modulových seminářů nebo si s námi domluvte jinou variantu podle vašich možností a priorit.

 

 

SEMINÁŘE PRO EKOPEDAGOGY A STŘEDISKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Lipka vyvinula v rámci projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy čtyři tematické výukové programy a nyní k nim pořádá semináře pro ekopedagogy a střediska ekologické výchovy v celé České republice. Zařaďte díky nim nové výukové programy z dílny Lipky do své nabídky!

 

 

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO KOORDINÁTORY EVVO

Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno pro stávající i budoucí koordinátory environmentální výchovy ve školách.

 

 

Síť škol se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. a Mrkvička

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy neboli M.R.K.E.V. je název celorepublikového projektu. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu vytváření a realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

Obdobná celorepubliková síť s názvem Mrkvička funguje také pro mateřské školy.

 

 

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

Lipka nabízí školám konzultace a poradenství v širokém spektru oblastí zahrnující například metodickou pomoc při začleňování EVVO do výuky, tvorbu a využití školních přírodních zahrad či pomoc při zpracování projektových žádostí.

 

 

Programy Ekoškola a Škola pro udržitelný život

Lipka nabízí školám z Jihomoravského kraje účast ve dvou velkých programech:
Mezinárodní program Ekoškola (Eco-Schools) nabízí cestu praktických změn vedoucích k ekologizaci provozu školy a pomáhá naplňovat průřezové téma Environmentální výchova.

Posláním programu Škola pro udržitelný život je propojení školy a veřejnosti při realizaci konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Program školám rovněž umožňuje získat finance na realizaci navrhovaných změn.

FOTOGALERIE

Účastníci specializačního studiaZkoumáme v příroděPříroda je nejlepší učebnouŠkola hrouPřednášky

© LIPKA 2019