Skřítek a (ne)obyčejné věci

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Na děti čeká pohádka o zakletém skřítkovi, kterého se pokusí vysvobodit pomocí čtyř klíčků: slaměného, dřevěného, kamenného a hliněného. S těmito čtyřmi materiály se totiž děti více seznámí během her a tvoření.


Rozšířená anotace


V úvodní pohádce se Skřítek Hračička posmívá obyčejným hračkám, a tak ho Ochránci kamene, slámy, hlíny a dřeva zaklejí. Děti se vydají do jednotlivých království získat klíčky, na vysvobození Skřítka. V každém království jim Ochránce ukáže, k čemu jednotlivé materiály slouží, jak si s nimi mohou hrát a tvořit. Děti si vyzkouší zateplit dřevěný domek pomocí slaměných snopečků, malovat barevnými hlínami, zahrají si na dřevěné zvukové prvky …. Součástí programu je i volná hra dětí s kamínky (rovnání, stavění, skládání,…).
Pedagogovi po programu bude zaslán Nápadníček, jak na program navázat v MŠ.


Základní údaje o programu


Čas programu
2.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
12–24

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru, za příznivého počasí i v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina, vhodné oblečení a obuv do terénu (včetně doprovodu), pláštěnky (i v případě nepříznivého počasí proběhne alespoň část programu venku)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Děti si uvědomí, že hračky nemusí být jen kupované, barevné, plastové, ale že ke hraní se hodí i obyčejný kamínek, hlína, sláma nebo dřívko.

Výstupy
Žák/dítě:
 • popíše využití přírodních materiálů
 • maluje barevnými hlínami
 • vytvoří pohádkovou krajinku z přírodnin
 • pozoruje dřeviny zespodu, pohledem do zrcátka
 • ke hraní využije kámen, dřevo, slámu a hlínu
 • poskládá jednotlivé části rostliny – pšenice
 • zhotoví zateplení dřevěného domečku pomocí slaměných svazků
 • zahraje si na dřevěný hudební prvek


Zařazení dle RVP


Vzdělávací oblast


Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence komunikativní
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019