JARNÍ PROBOUZENÍ

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Příběh o třešňovém skřítkovi a jarních květinách zavede žáky do probouzející se přírody. Poznáme, k čemu je rostlině cibulka, jak vypadá květ, co je opylení a jak důležité jsou včely. Vyrobíme si atlas jarních rostlin a včelku z vosku.


Rozšířená anotace


Program začíná pohádkou o probouzejících se květinách, která dětem evokuje poznatky o jarní přírodě, dalšími otázkami je motivuje k činnosti. Dvě části programu pak přibližují život nejvýznamnějších opylovačů – včel a rozmanitost jarních květin. Žáci poznají prostřednictvím simulačních her, jak probíhá opylení v květu a sběr pylu a nektaru včelami. Jsou využívány nápadité pomůcky, např. model květu a včely. Děti si vyrobí včelku. Na zahradě žáci rozpoznávají pomocí svého vlastnoručně vyrobeného atlasu jarní květiny, hrají si na přenos živin v přírodě, zamýšlí se nad významem zásobních rostlinných orgánů, zejména kořene a cibulky. Část programu probíhá v přírodní zahradě.


Základní údaje o programu


Čas programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
2.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
10–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno-Pisárky, program probíhá v interiéru a v zahradě.

Požadavky na účastníky
přezůvky, pití, svačinu


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program seznamuje žáky s ději v jejich přírodním prostředí v období jara, vede je k zamyšlení nad významem včel a zásobních orgánů rostlin.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše vlastními slovy princip opylení květu a demonstruje jej na modelu květu
  • vysvětlí význam opylení květů
  • vyrobí včelku
  • přiřadí jarní květině kořen nebo cibulku
  • vyrobí malý atlas jarních květin
  • popíše význam živin pro rostlinu


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova/ Základní podmínky života


Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

© LIPKA 2019