Kids for Eco-Action

Lipka uspěla společně s organizacemi Daphne Bratislava a Fundacja CultureLab Warszawa s projektem Kids for Eco-Action.

 

Projekt je financován z Visegrad Fund, www.visegradfund.org

 

Projekt je zaměřen a environmentální vzdělávání pro děti z mateřských škol a jejich učitele.

Vzdělávací aktivity projektu jsou propojeny s SDGs – Cíli OSN pro udržitelný rozvoj.

 

Trvání projektu: 1. 10. 2018 – 29. 2. 2020

 

Obsah projektu:

  • vydat publikaci s 6 environmentálními pohádkami – bajkami
  • distribuovat tuto publikaci do 500 školek
  • vydat audiobook s pohádkami
  • uspořádat semináře pro učitele MŠ o tom, jak s knížkou pohádek pracovat
  • uspořádat setkání s dětmi z MŠ a ukázat, jak s knížkou pohádek pracovat
  • připravit manuál pro učitele, který jim pomůže s knížkou (bude obsahovat nápadník na aktivity či pracovní listy k pohádkám)

 

 

 

 

 

 

© LIPKA 2019