CELODENNÍ VENKOVNÍ PROGRAMY – Rychta

Žáci absolvují projektově koncipovanou výuku či jinou formu venkovního učení. Na základě vlastních pozorování a zjišťování zpracují data, interpretují je a vytváří si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje k rozvíjení základních klíčových kompetencí. Optimální počet účastníků je 30.

Cena: 130 Kč/žák.

 

Prohlédněte si naši brožurku s aktuální nabídkou programů.

 

Všechny programy objednávejte telefonicky. Začátek objednávání programů pro ZŠ a SŠ 30. srpna 2018 od 8 hodin.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

pracoviště Rychta

Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice

 

www.lipka.cz/rychta

T: 517 385 429

E: jitka.vagnerova(at)lipka.cz

Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová

 

9. ročník ZŠ, SŠ

ŠUTRgame

Akční geologický program, který probíhá formou unikátní terénní simulační hry. Spojuje téma neobnovitelných zdrojů s geologickým vývojem území ČR. Žáci zakládají těžební společnosti, volí strategii těžby a snaží se vytvořit stabilní firmy.

Doporučená doba programu: 5 hod.

130 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–8. ročník ZŠ

Život v korunách stromů

Prozkoumáme stromy jako ekosystémy hostící různé druhy organismů, poznáme jejich význam a zjistíme, jak je propojen život v korunách s životem v půdě. To vše formou praktických výzkumných úkolů a s využitím pozorovací plošiny na stromě.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října. V nepříznivém počasí je program omezen.

130 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Džungle pod nohama

Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé, zejména hmyz, pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat a pozorovat.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od května do října. Nelze realizovat v nepříznivém počasí.

 

Cena programu dle místa realizace: 130 Kč v Krásensku, 160 Kč na okraji Brna či Blanska.

130 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Bádání za humny

Badatelský den, během kterého se žáci seznámí s metodami přírodovědného průzkumu, sami si navrhnou výzkumnou otázku, hypotézu a postup, jak ji ověřit. Je na louce více druhů rostlin, nebo živočichů? Jak daleko doskočí kobylka? Kolik vody zadrží mech? Jak pestré výzkumné otázky sestaví vaši žáci?

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

130 Kč      Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Projektový den s mokřadem

Luxusní golfové hřiště, nebo nevýznamný rybníček v polích? To je prvotní problém, se kterým žáci během programu pracují. Stávají se odborníky, zpracují průzkum blízké mokřadní lokality a ve výsledcích doporučí zachování, či zrušení významného krajinného prvku.
Doporučená doba: 6 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

130 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Ryba na prášcích

Má příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve vodě? Bude příroda díky kosmetice čistší a krásnější? Program o chemikáliích, které užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení přírody a jaký je osud chemikálií, které máme běžně doma.
Doporučená doba programu: 6 hod.

130 Kč Soubory ke stažení: PDF   Rychta

© LIPKA 2019