Jednodenní projektové dny

Rychta

Žáci absolvují projektově koncipovanou výuku. Na základě vlastních pozorování a zjišťování budou zpracovávat a interpretovat data a vytvoří si vlastní postoje k tématu. Výuka směřuje k  rozvíjení základních klíčových kompetencí. Optimální počet účastníků je 30. Cena činí 110 Kč/žák. V případě zájmu lze na Rychtě zajistit oběd za 70 Kč/os.

 

Kompletní nabídku Rychty pro školy si můžete také stáhnout nebo prolistovat.

 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
pracoviště Rychta
Krásensko 76, 683 04, p. Drnovice
Tel.: 517 385 429
Kontaktní osoba: Jitka Vágnerová
E-mail: jitka.vagnerova(at)lipka.cz7.–9. ročník ZŠ, SŠ

Novinka: Bádání za humny

Badatelský den, během kterého se žáci seznámí s metodami přírodovědného průzkumu, sami si navrhnou výzkumnou otázku, hypotézu a postup, jak ji ověřit. Je na louce více druhů rostlin nebo živočichů? Jak daleko doskočí kobylka? Kolik vody zadrží mech? Jak pestré výzkumné otázky sestaví vaši žáci?

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

110 Kč      Rychta
9. ročník ZŠ, SŠ

ŠUTRgame

Akční geologický program, který probíhá formou terénní simulační hry. Spojuje téma neobnovitelných zdrojů s geologickým vývojem území ČR. Žáci zakládají těžební společnosti, volí strategii těžby a snaží se vytvořit stabilní firmy.

Doporučená doba programu: 5 hod.

110 Kč    ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–9. ročník ZŠ, SŠ

DŽUNGLE POD NOHAMA

Obyčejní a běžní i vzácní a mizející bezobratlí se dají spatřit všude kolem. Stačí se jen dobře dívat! Budeme poznávat bezobratlé, zejména hmyz, pomocí přímého kontaktu v jejich přirozeném prostředí. Naučíme se je hledat, chytat a pozorovat.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od května do října. Nelze realizovat v nepříznivém počasí.

 

Cena programu dle místa realizace: 110 Kč v Krásensku, 140 Kč na okraji Brna či Blanska.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Ryba na prášcích

Má příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Uzdraví naše léky živočichy ve vodě? Bude příroda díky kosmetice čistší a krásnější? To je téma programu o osudu chemikálií, které užíváme v každodenním životě. Dozvíte se, jak vědci zkoumají zatížení přírody a jaký je osud chemikálií, které máme běžně doma.
Doporučená doba programu: 6 hod.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF   Rychta
7.–9. ročník ZŠ, SŠ

PROJEKTOVÝ DEN S MOKŘADEM

Luxusní golfové hřiště, nebo nevýznamný rybníček v polích? To je prvotní problém, se kterým žáci během programu pracují. Stávají se odborníky, zpracují průzkum blízké mokřadní lokality a dle výsledků doporučí zachování, či zrušení významného krajinného prvku.
Doporučená doba: 6 hod.

Program vyučujeme od dubna do října.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta
6.–8. ročník ZŠ

Život v korunách stromů

Žáci poznávají význam stromů. Zkoumají stromy jako ekosystémy hostící různé druhy organismů a zjišťují, jak je propojen život v korunách s životem v půdě. To vše formou praktických výzkumných úkolů a s využitím pozorovací plošiny na stromě.

Doporučená doba programu: 5 hod.

Program vyučujeme od dubna do října. V nepříznivém počasí je program omezen.

110 Kč Soubory ke stažení: PDF ROZŠÍŘENÁ ANOTACE Rychta

© LIPKA 2018