ŠKOLNÍ PROJEKTY


Lipka nabízí školám z Jihomoravského kraje účast ve dvou velkých programech:

Mezinárodní program Ekoškola (Eco-Schools)
nabízí cestou praktických změn, vedoucích k ekologizaci provozu školy, zisk uznávaného prestižního označení. Titul Ekoškola jednak dokazuje zájem školy o životní prostředí, je ovšem také dokladem péče o šetrný provoz budovy (úspory vody, energie, nakládání s odpady a prostředí školy). Program Ekoškola umožňuje žákům a učitelům prakticky naplňovat průřezové téma Environmentální výchova a pomáhá rozvíjet žákovské kompetence.

Prostřednictvím programu Škola pro udržitelný život se školy zapojují do každoroční výzvy Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER o grantový příspěvek. Finanční částka má pomoci školám stát se iniciátorem komunikace širší veřejnosti. Společně tak s žáky, obyvateli a iniciativami v dané obci škola navrhuje cesty k řešení místních problémů, realizuje je a umožňuje pozitivní změny v okolí.

© LIPKA 2019