LES VŠEMI SMYSLY


Prožitkový program, ve kterém žáci pomocí smyslů poznávají, jaký může být les. Z bylin, které nasbírají během programu, si uvaří bylinkový čaj. Za teplého počasí čeká žáky procházka po hmatové stezce.


Rozšířená anotace


V úvodu si žáci vyrobí jmenovky z kolíčků na prádlo, v lese sbírají byliny, z nichž pak následně připravují bylinkový čaj. Zahrají si zvukové pexeso a z přírodnin nasbíraných v lese vytvoří vlastní obrázek a koktejl vůní. Za teplého počasí čeká žáky procházka po hmatové stezce.
Vytvoření programu bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR.


Základní údaje o programu


Čas programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–3. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je z větší části terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a nepromokavá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák prohlubuje senzitivitu vůči lesnímu prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • určí vybrané léčivé rostliny,
  • vysvětlí rozdíl mezi městským a lesním prostředím,
  • vyjadřuje své názory,
  • vyjmenuje a vlastními slovy vyjádří důležitost našich smyslů.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova/ Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní