Vzdělávání koordinátorů EVVO

Základní informaceNáplň studiaForma studia Aktuální studiumChystané studiumJak se přihlásitOhlédnutíSemináře pro absolventy


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy je určeno koordinátorům environmentální výchovy – kvalifikovaným pedagogům v základních, středních a mateřských školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium probíhá na základě metodického pokynu MŠMT.

 

Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy pořádaná Lipkou jsou vždy akreditovaná MŠMT ČR. Jejich odbornými garanty jsou podle typu škol Mgr. Helena Nováčková (MŠ i ZŠ) a Mgr. Jiří Vorlíček (GY).

 

NÁPLŇ STUDIA

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2015. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

FORMA STUDIA

Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin, které jsou většinou rozvrženy do šesti bloků. Konají se v průběhu jednoho roku a termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Vícedenní setkání se konají pokaždé na jiném místě. Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy a zkoumají jejich specifika.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je:

 • účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních důvodů jsou řešeny individuálně)
 • zpracování a obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí.

 

 

Po celou dobu studia jsou pedagogům k dispozici konzultanti, se kterými je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

 

Obvykle se jedná o formu studia s finanční spoluúčastí. Účastnický poplatek určuje výška dotace a pohybuje se kolem 19 000 Kč. Celkové náklady na studium dosahují až 30 000 Kč. Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které od nás v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání si pedagogové vždy hradí sami.

 

AKTUÁLNÍ STUDIUM

Aktuálně kurz běží od června 2018 do srpna 2019.

Studium probíhá v těchto termínech:

 

 • 7.–9. června 2018 na Lipce, pracoviště Jezírko
 • 13.–19. srpna 2018 v Horním Maršově (Krkonoše)
 • 12.–14. října 2018 na Sluňákově u Olomouce
 • 7.–10. února 2019 na Lipce, pracoviště Jezírko
 • 12.–14. dubna 2019 na Sluňákově u Olomouce
 • 16.–19. května 2019 v Bílých Karpatech
 • 23. srpna  2019 na Sluňákově (závěrečné zkoušky)

 

CHYSTANÉ STUDIUM

Pro zájemce o specializační studium již nyní zveřejňujeme termíny pro příští rok. Kurz je plánován od listopadu 2019 do prosince 2020. Předpokládaná cena je 19 000 Kč.

Změna termínu a místa konání setkání není vyloučena (jen z vážných důvodů).

 • 15.–17. listopadu 2019 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce,
 • 27. února–1. března 2020 – Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Kamenná a Jezírko, Brno
 • 17.–19. dubna 2020 – Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, Litovelské Pomoraví
 • 20.–23. května 2020 – Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov
 • 17.–23. srpna 2020 – SEVER – středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Krkonošský národní park
 • 25. –27. září 2020 – Jeseníky, Šumpersko
 • Prosinec–leden 2021 –  závěrečné zkoušky, podle dohody s účastníky.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

V únoru 2019 jsme začali připravovat studium, které bude zahájeno v listopadu 2019 a dostávají se k nám první přihlášky. Pokud budete mít zájem se do tohoto běhu (podrobný harmonogram najdete výše) také přihlásit, kontaktujte Pavlu Ehlovou (tel. 725 962 735, e-mail: pavla.ehlova(at)lipka.cz). Maximální počet účastníků studia je 25, s přihlášením proto doporučujeme neváhat.

 

 

OHLÉDNUTÍ

První lipkové studium pro koordinátory se uskutečnilo již ve školním roce 2006–2007 jako jedno z pěti pilotních Studií k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy v České republice, v rámci projektu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Během devíti let absolvovalo Lipkou garantovaná studia více než 270 koordinátorů, pedagogů základních a středních škol, nově i mateřských škol a domů dětí. Poslední studium s 23 účastníky z celé ČR běželo od října 2015 do listopadu 2016.

 

Zajímá vás, jak to na specializačním studiu vypadá? Pak nahlédněte do FOTOGALERIE.

 

 

SEMINÁŘE PRO ABSOLVENTY

Pro zkušené koordinátory EVVO, absolventy specializačního studia, pořádáme vícedenní semináře a exkurze: vyhledáváme další zajímavá témata a místa, dopřáváme jim možnost sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, navazovat spolupráci a získávat další užitečné kontakty.

 

 

  Aktuální kalendář akcí - vzdělávání koordinátorů» Přepnout na archiv proběhlých akcí   
KDY POŘÁDÁ TYP CO MÍSTO KONÁNÍ INFO
11.3.2020 Kamenná pro pedagogy: ZŠ,SŠ
ZŠ,SŠ
Klimatická změna a jak o ní učit dnešní generaci Lipka - Kamenná
5.6.2020–7.6.2020 Kamenná pro pedagogy: MŠ,ZŠ,SŠ,ŠD
MŠ,ZŠ,SŠ,ŠD
Pálava – za krásou jarních stepí | ŠAB Pálava WEB
3.8.2020–7.8.2020 Kamenná pro pedagogy: MŠ,ZŠ,SŠ,ŠD
MŠ,ZŠ,SŠ,ŠD
Šumava – divoký poklad Evropy | ŠAB Šumava
10.8.2020–13.8.2020 Kamenná pro pedagogy: ZŠ,SŠ,ŠD
ZŠ,SŠ,ŠD
Letní škola EV pro 21. století: Nebojte se změny! Kaprálův mlýn

© LIPKA 2019