Přírodní zahrada všemi smysly

 

 

Hlavním cílem projektu byla podpora environmentálního vzdělávání, zaměřená na žáky se speciálními potřebami a na environmentální vzdělávání jejich pedagogů. Pomocí zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod je podporován rovný přístup ke vzdělávání. Těchto cílů dosahujeme v rámci ekologických výukových programů v přírodní zahradě Lipky, kdy pomocí zážitkového učení propojujeme environmentální výchovu s osobnostní a sociální výchovou.

Projekt se zaměřil také na integraci žáků 1. stupně běžné a speciální školy.

 

Součástí projektu byla také inspirace pedagogů škol pro zrakově postižené k vytváření vlastních EVP, zařazování průřezového tématu EV do ŠVP a posilování dovedností k využití vlastní zahrady partnera projektu podobným uzpůsobením, jako jsou zahrady pracovišť Lipky.

 

Hlavní výstupy projektu

 • vytvoření a realizace čtyř výukových programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a čtyř výukových programů pro společnou skupinu žáků z běžné a speciální školy
 • integrace žáků – získaní nových přátelských vazeb, reálný náhled na vlastní možnosti a schopnosti
 • vytvoření čtyř typů pracovních listů využívaných ve výukových programech
 • realizace čtyř odborných náslechů a třech seminářů pro pedagogy Lipky k získání zkušeností pro práci s dětmi se speciálními potřebami
 • realizace čtyř environmentálních seminářů pro pedagogy speciální školy
 • vytvoření cyklu deseti lekcí práce s přírodním materiálem pro pedagogy školy pro slabozraké
 • uvedení deseti  vyučovacích hodin prací s přírodními materiály pro pedagogy ze školy pro slabozraké s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • realizace smyslových stezek v přírodní zahradě
 • 70 proškolených pedagogů
 • 370 podpořených dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 80 podpořených dětí z běžných tříd
 • 12 osob poskytující služby

 

 

Průběh projektu

V průběhu února 2013 byla dokončena Zvuková stezka, která se stala součástí přírodní zahrady na Lipové. Tato zvuková stezka je souborem několika zahradních výukových prvků vytvořených pro využití v environmentálních výukových programech pro žáky speciální školy pro nevidové a slabozraké. Lze ji také kdykoliv během roku využít pro kroužky či návštěvníky ukázkové přírodní zahrady. Zvuková stezka je tvořena následujícími prvky:

 • Zvonička
 • Vodopád
 • Dendrofon
 • Dřevěné válce
 • Znějící spirála


Základní myšlenkou pro tvorbu těchto prvků bylo využití dostupných přírodních materiálů k rozvoji vnímavosti dětí. Využity byly různé druhy dřev a kamenů.

 

 

V týdnu 4.–8. února jsme zrealizovali environmentální výukový program Zima v přírodní zahradě pro žáky speciální a praktické ZŠ Kamenomlýnská.

 

Je zima v zahradě opravdu jen tichá a šedivá? Nebo je i v zimě v zahradě co vidět a dělat? Na tyto otázky žáci hledali odpovědi prostřednictvím řady aktivit v interiéru, ale zejména přímo venku v přírodní zahradě.

 

Stěžejním tématem jedné části výukového programu byly zvuky. Žáci zkoušeli zvuk vyjádřit kresbou, v terénu naslouchali skutečným zvukům městské zahrady, sami vytvářeli zvuky pomocí přírodnin nalezených v terénu a poznali tak, které materiály se dobře hodí k výrobě hudebních nástrojů. Na zahradních zvukových prvcích (zvuková spirála, dendrofon, zvonička, přesýpací koule) zbudovaných v rámci projektu ze dřeva a kamene, vyjadřovali zvukem rozličné nálady a děje. Sami si pak vyrobili z odpadního zahradního materiálu (větve z prořezávky) malé třídní dendrofony.

 

Druhá část programu byla zaměřena na živočichy, které lze v zimní zahradě potkat. Na holých stromech mohli žáci dobře pozorovat sýkory a havrany. Prostřednictvím dřevěné ptačí galerie se seznámili s některými dalšími druhy ptáků lidských sídlišť. Poznali význam přírodní zahrady, s různorodou paletou bobulí a semen, pro zpěvné ptactvo v obydlené krajině. Naučili se správně vyrobit a umístit jednoduché krmítko pro sýkorku. V zahradě stopovali kočku a pomocí keramických modelů se seznámili se stopami dalších živočichů.Výukový program žákům ukázal nové možnosti pozorování a objevování zimní zahrady a přírody obecně a to nejen zrakem, ale i dalšími smysly, tentokrát zejména sluchem a hmatem.

 


5. 3. 2013 se uskutečnil environmentální seminář Louka pro pedagogy ZŠ Kamenomlýnská. Obsahem semináře byl tentokrát ekosystém louky, jeho obyvatelé, vztahy mezi organismy a prostředím a ovlivnění člověkem. Účastníci měli možnost získat informace o původu lučních ploch, jejich údržbě a managementu chráněných území. Měli příležitost pochopit blíže detaily ochrany druhů na různých typech luk, co je plán péče, jaký je význam pastvy a sečení.Během ukázek aktivit posbírali cenné podněty a nápady do výuky, jak dětem zprostředkovat vztah lučních rostlin a vývoje motýlů a brouků, význam opylení nejen včelami, ale i pavouky a dalšími živočichy. Získali inspiraci k výrobě vitrážového motýla, včely z olšové šišky nebo vonných bylinkových pytlíčků. Naučili se pracovat s bylinami ve výuce a odnesli si mnoho nápadů.Na závěr si účastníci vztahy v lučním ekosystému zopakovali prostřednictvím pracovního listu.

 

V rámci projektu  se dále učitelé SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené naučili v řemeslných dílnách pracovat s různým  přírodním materiálem. Poté, co si práci vyzkoušeli v prostorách Lipky, naplánovali a realizovali řemeslné dílničky se žáky. V posledním období tak učitelé se svými žáky tkali, metodou plstění si vyrobili pouzdra na drobnosti a vyzkoušeli i práci s drátem. V rámci pilotování vždy byla zvolena jedna třída, která si práci vyzkoušela. Zaujetí, se kterým žáci pracovali a krásné výrobky motivovaly i další děti, aby si spolu se svým pedagogem nějaké to řemeslné tvoření vyzkoušely. A tak se v průběhu času stávalo, že kromě pilotní třídy se řemeslným kurzům věnovalo dle schopností více dětí zároveň. V příštích dnech čekají naše žáky každoroční velikonoční dílny.  Rok co rok kantoři pátrají po nových inspiracích pro práci s dětmi. Letos to bylo jednoduché. Rozhodli se, že získané znalosti využijí a tvoření z drátu a orobince si vyzkouší se všemi žáky naší školy.

 

 


Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání Brno, příspěvková organizace

IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
ID datové schránky: fqbk27z
Lipová 233/20, Brno, +420 543 330 838
lipka@lipka.cz   
Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.