Výprava do doby ledové

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Staneme se tlupou lovců z doby ledové. Vyzkoušíme si přežití v zimní přírodě, podíváme se, jak zimu přežívají živočichové a rostliny. Rozděláme si oheň a ulovíme něco k snědku. Vyučujeme pouze od listopadu do března.


Rozšířená anotace


Program je koncipován jako pětihodinová terénní exkurze, při které žákům ukážeme, že příroda je zajímavá i v zimě a že stojí za to do ní v každém počasí vyrazit. Během dne se proměníme na lovce doby ledové. Žáci rozdělení do týmů (tlup) sbírají za splněné úkoly předměty, které jsou nutné pro přežití v době ledové. Zákony přírody jsou nemilosrdné, zvlášť v zimě. Podíváme se na strategie, kterými se jí živočichové a rostliny přizpůsobují zimě. Naučíme se poznávat dřeviny v zimním stavu. Prohlédneme si krajinu v okolí Krásenska, budeme pozorovat ptáky a stopy i jiná pobytová znamení dalších živočichů. Jen lovci, kteří všechno znají, přežijí. Ukážeme si, co je venku k snědku. Ulovíme si oběd pomocí pravěkých zbraní - lukem a šípy, oštěpem a vrhačem. Upečeme si ho na ohni, pokud ho však dokáží naši lovci rozdělat a udržet. Na programu používáme v případě dobrých sněhových podmínek sněžnice. Tento program je do jisté míry přesunutelný i do okolí vaší školy, stačí se domluvit a přijedeme za vámi s veškerým vybavením.


Základní údaje o programu


Čas programu
5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
4.–6. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Začátek i konec u budovy pracoviště Lipky Rychta. Samotný program probíhá v okolí Krásenska, délka trasy je přibližně 3 km. Při přesunu programu do okolí Vaší školy zohledňujeme místní podmínky a vzdálenost od Krásenska (do 25 km).

Požadavky na účastníky
teplé zimní terénní oblečení (rukavice, čepice) a obuv, pláštěnka, teplé pití (program probíhá celý v terénu)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žák pomocí zážitku z pobytu v zimním prostředí rozvíjí svoji vnímavost k životnímu prostředí, koloběhu přírody a orientuje se v zimní krajině.

Výstupy
Žák/dítě:
 • žák vyjmenuje alespoň 3 pobytová znamení živočichů
 • žák určí podle klíče stopy alespoň 3 zvířat
 • žák určí podle klíče základní dřeviny v zimním stavu
 • žák vyjmenuje alespoň 3 přizpůsobení organismů na zimní období
 • žák prakticky použije a popíše materiály k výrobě zbraní a nástrojů v době ledové
 • žák umí používat luk s šípy, oštěp a vrhač
 • žák porovná přírodní prostředí a život v době ledové a v současnosti


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  Environmentální výchova
 • ZŠ: Ekosystémy, Základní podmínky života;
 • SŠ: Problematika vztahů organismů a prostředí, Člověk a životní prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a Příroda; SŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a Příroda; vzdělávací obory: ZŠ: Člověk a jeho svět, Dějepis, Přírodopis; SŠ: Biologie, Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

**