MOBIL – CO NEVYČTEME Z DISPLEJE

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Kolik milionů nepoužívaných mobilů leží v našich šuplících? Tušíte, co všechno je skryté za jejich výrobou? Jak souvisí například s konfliktem v Demokratické republice Kongo? Program odkrývá environmentální, sociální i ekonomické problémy spojené s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky, kterou denně používáme.


Rozšířená anotace


Jak souvisí můj mobil s událostmi a problémy v různých částech světa? Může být mobil a jiná elektronika „zelený“, environmentálně příznivý? V programu žáci hledají odpovědi zejména na tyto otázky – zjistí, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje, v případových studiích se seznámí s příklady dopadů výroby, spotřeby a likvidace mobilních telefonů v Demokratické republice Kongo (spojitost těžby nerostů pro elektronický průmysl a probíhajícího ozbrojeného konfliktu), Jihoafrické republice (neférové vystěhovávání obyvatel z území určených pro těžbu nerostů), v Číně a České republice (pracovní podmínky při výrobě elektroniky) a v Ghaně (nelegální vývozy elektroodpadu z Evropy a jejich likvidace a skládkování v Ghaně spojené s úniky nebezpečných látek). V druhé části programu se žáci seznámí s příklady dobré praxe, zamýšlí se nad možnostmi řešení, vyjádří svůj postoj ke spotřebitelské odpovědnosti a diskutují o něm.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–4. ročník SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, 639 00 Brno

Požadavky na účastníky
přezůvky, svačina (pitný režim je zajištěn)


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Žáci si uvědomují souvislosti mezi věcí denní potřeby (mobil) a problematikou stavu životního prostředí, pracovními podmínkami a sociální i ekonomickou situací v různých částech světa.

Výstupy
Žák/dítě:
 • vyjmenuje důležité materiálové složky mobilu
 • vypočítá, jaké vzdálenosti po světě urazí vybrané materiálové složky mobilu, než se z nich stane mobil
 • popíše fotografie související s životním cyklem mobilu
 • vlastními slovy interpretuje případovou studii související s životním cyklem mobilu
 • vyjádří svůj postoj k možnostem spotřebitelské odpovědnosti a formuluje argumenty pro svůj postoj


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Dle RVP G: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Dle RVP SŠ a SOŠ: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti


Vzdělávací oblast
Dle RVP G: Člověk a příroda / Geografie, Biologie, Chemie; Člověk a společnost / Občanský a společenskovědní základ; Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví.

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanské
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.