DO OBORY ZA ZVÍŘÁTKY – terénní program

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Vydejte se s námi do Kohoutovické obory! Koho potká v lese sele Markazín? Seznámí se s obyvateli lesa - od těch největších s parožím, až po ty nejmenší, kteří mají v lese své nezastupitelné místo. A dokáže najít Markazín maminku?


Rozšířená anotace


Cesta lesem, jejímž cílem je nalézt „maminku“, kterou sele divokého prasete ztratilo. Cesta je doplněná aktivitami, jejichž prostřednictvím se děti/žáci seznámí s vysokou, s významem strakapouda i půdních bezobratlých pro les, porovnávají činnosti člověka s činnosti divočáka (rychlost pohybu, denní/noční aktivita apod.).
Součástí programu je hledání půdních bezobratlých a jejich následné pozorování v krabičkových lupách.
Program probíhá v terénu.


Základní údaje o programu


Délka programu
3 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
1.–2. ročník ZŠ, MŠ od 5 let

Optimální počet účastníků
15–60

Místo začátku a konce programu – popis místa
Obora Holedná: Program začíná na zastávce autobusu č. 52 či č. 50 „Kohoutovice, hájenka“ a končí na zastávce autobusu č. 52 či č. 50 „Stará dálnice“.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, svačina a pití. V případě vydatných srážek může učitel program ráno v den konání program zrušit.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program vede děti/žáky k uvědomění si rozmanitosti přírody a porozumění provázanosti organismů a prostředí.

Výstupy
Žák/dítě:
  • vyjmenuje zásady chování při pobytu v lese
  • rozezná 3 druhy spárkaté zvěře
  • uvede příklad zvířete s rohy a parohy
  • dokáže v terénu vyhledat 2 příklady pobytového znamení
  • jednoduše vysvětlí význam půdních bezobratlých


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
  • Environmentální výchova (rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům mezi člověkem a prostředím, podněcuje toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnot)


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda, Člověk a zdraví

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.