Jak se práší kolem spraší

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Horniny jsou všude kolem nás. Jakou podobu jim vtiskl zub času a kam je vítr ještě zavane? Geologický program, ve kterém se žáci seznámí s našimi některými horninami. Prozkoumají je v terénu za pomoci geologického kladívka a vytvoří si vlastní sbírku, kterou si odnesou do školy. Osobně zažijí některé geologické procesy. Program vyučujeme od dubna do června.


Rozšířená anotace


Program je geologický a je zaměřen především na horniny – jednotlivé druhy hornin, jejich vznik, původ a horninový cyklus. Žáci horniny prozkoumají za pomoci geologického kladívka, určí je a vytvoří si geologickou sbírku. Vznik hornin budou žáci simulovat názorně pomocí pokusů. Hravou formou se seznámí se specifiky jednotlivých geologických období.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
8.–9. ročník ZŠ, SŠ

Optimální počet účastníků
15–30

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní.

Požadavky na účastníky
Terénní sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program žáky vede ke kladnému vztahu k přírodě a je zacílen na probuzení zájmu o často méně oblíbenou oblast neživé přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
 • určí vybrané druhy hornin a vysvětlí jejich vznik
 • vytvoří si geologickou sbírku a naučí se pracovat s geologickým kladivem
 • simuluje během pokusů geologické procesy
 • vysvětlí souvislost podoby horniny s podmínkami jejího vzniku
 • seřadí, pojmenuje a definuje jednotlivé geologické éry


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
 • Environmentální výchova/ Základní podmínky života
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Vztah člověka k prostředí


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda

Rozvíjené klíčové kompetence
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.