Příroda na talíři

» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Pojďte s námi ochutnat přírodu! Na čem si můžete smlsnout na jaře, na čem na podzim a čemu se oklikou vyhnout? Žáci si připraví pomazánku z jedlých rostlin. Seznámí se také s životním cyklem rostlin.


Rozšířená anotace


Program se věnuje životnímu cyklu rostlin. Děti si uvědomí, co potřebuje rostlina ke svému růstu a k rozmnožování. Formou hry se stanou opylovačem a zjistí, zdali jim k životu více vyhovuje okrasná či přírodní zahrada. Část programu se věnuje sběru jedlých rostlin, jejich určování a následnému ochutnávání.


Základní údaje o programu


Délka programu
3.5 hod. včetně přestávek

Cílová skupina
3.–5. ročník ZŠ

Optimální počet účastníků
15–50

Místo začátku a konce programu – popis místa
Program začíná a končí na pracovišti Jezírko. Program je částečně terénní, výuka v terénu probíhá za každého počasí.

Požadavky na účastníky
Terénní oblečení a dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.


Cíle programu


Environmentální rozměr programu
Program seznamuje žáky s ději v přírodním prostředí v období jara či podzimu, vede je k porozumění životnímu cyklu rostlin, opylování a tvorbě semen. Žáci se učí šetrně využívat darů přírody.

Výstupy
Žák/dítě:
  • popíše životní cyklus rostlin,
  • dozví se, že některé plané rostliny jsou jedlé, na jiné je třeba si dávat pozor,
  • ochutná jedlé rostliny,
  • pochopí principy některých druhů opylení rostlin,
  • vyzkouší si práci s binokulární lupou a atlasem rostlin.


Zařazení dle RVP


Průřezové téma
    Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života


Výukový program naplňuje požadavky Doporučených očekávaných výstupů PT EV dle MŠMT z roku 2011 (metodická podpora pro výuku průřezových témat na ZŠ).
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho svět/ Okolní krajina, Rostliny, houby, živočichové, Životní podmínky, Rovnováha v přírodě, Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody

Rozvíjené klíčové kompetence
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence pracovní
» VYTISKNOUT ROZŠÍŘENOU ANOTACI

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Nastavení cookies.

Nastavení cookies Přijmout vše

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické, marketingové. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost i cílit lépe reklamní nabídku našich produktů. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

Přijmout vše Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.

Marketingové:
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.